SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany PZ Komárno

zverejnené: 5. októbra 2015
aktualizované: 2. novembra 2020

Pamiatková zóna Komárno

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu: Ing. Anna Valeková
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Imrich Tóth
Spoluriešitelia: Mgr. Pavel Paterka (archeológia), Ing. Darina Ulrychová, CSc. (zeleň)
Fotodokumentácia: Imrich Tóth
Záverečné korekcie: Anna Valeková
Dátum: 02/2014 – 12/2014

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD NITRA, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra

 

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pramiatkovom úrade v Nitre, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra.

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.  

Textová časť:

Zásady ochrany Komárno 2014 - textová časť  (PDF, 1330 kB)

Záverečný protokol (PDF, 62 kB) 

Dodatok č.1 (PDF, 463 kB)

Historická dokumentácia:

Rytiny (PDF, 2106 kB)

Mapy (PDF, 2348 kB)

Pohľadnice a dobové fotografie (PDF, 14297 kB)

Fotografická dokumentácia:

Pohľady (PDF, 12320 kB)

Grafická dokumentácia:

Širšie vzťahy (PDF, 7347 kB)

Vývoj (PDF, 7119 kB)

Slohová analýza (PDF, 1658 kB)

Stavebno - technický stav (PDF, 1376 kB)

Zásady ochrany (PDF, 1633 kB)

Bloky (PDF, 1393 kB)

Evidenčné listy:

Evidenčné listy (PDF, 14643 kB)
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu