SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany PZ Hybe

zverejnené: 6. júna 2014
aktualizované: 16. júla 2014

Pamiatková zóna Hybe
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Žilina: Ing. Miloš Dudáš, CSc.
Zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Peter Kulašík
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA - pracovisko Ružomberok, Námestie Š. N. Hýroša 1, 03401 Ružomberok, 2010

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Žilina - pracovisko Ružomberok, Námestie Š. N. Hýroša 1, 03401 Ružomberok.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Hybe - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 4486 kB)
PZ Hybe - Záverečné ustanovenia (PDF, 87 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (PDF, 2826 kB)
Výkres č. 2 - Hranica pamiatkovej zóny (PDF, 2479 kB)
Výkres č. 3 - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 2694 kB)
Výkres č. 4 - Ortofotomapa (PDF, 3675 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Hybe - Ortofotomapa (PDF, 249 kB)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských