SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany PZ Hodruša - Hámre

zverejnené: 3. augusta 2017
aktualizované: 3. augusta 2017

Pamiatková zóna Hodruša - Hámre, časť Banská Hodruša - Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica: Ing. arch. Zuzana Klasová
Hlavní riešitelia: Ing. arch. Andrea Nižňanská,
Ing. Anna Faturová
Spracovatelia: Mgr. Andrea Gregová, Ing. arch. Marcel Mészáros, Mgr. Zdenko Rusko, Ing. arch. Boris Benč

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná č. 8, 974 01 Banská Bystrica, 2015

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy).  Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Banská Bystrica, Lazovná č. 8, 974 01 Banská Bystrica.

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.
 


TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Hodruša - Hámre - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 14628 kB)
PZ Hodruša - Hámre - Záverečné ustanovenia (PDF, 483 kB)


MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (PDF, 1750 kB)
Výkres č. 2 - Rozbor pamiatkových hodnôt (PDF, 2292 kB)
Výkres č. 3 - Technické diela (PDF, 1299 kB)
Výkres č. 4 - Historická mapa (PDF, 3968 kB)
Výkres č. 5 - Zásady ochrany PZ (PDF, 2207 kB)
Výkres č. 6 - Právny stav (PDF, 1338 kB)


GRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Hodruša Hámre - 1. vojenské mapovanie (PDF, 350 kB)
PZ Hodruša Hámre - 2. vojenské mapovanie (PDF, 223 kB)
PZ Hodruša Hámre - Výseč A rok 1774 (PDF, 319 kB)
PZ Hodruša Hámre - Výseč B rok 1774 (PDF, 298 kB)
PZ Hodruša Hámre - Výseč rok 1834 (PDF, 339 kB)
PZ Hodruša Hámre - Pôdorys profil 1834 (PDF, 318 kB)
PZ Hodruša Hámre - Banská mapa 19-20.stor. (PDF, 2858 kB)
PZ Hodruša Hámre - Výkres oceľového mostu Lill (PDF, 370 kB)


ĎALŠIE PRÍLOHY:
PZ Hodruša Hámre - Tabuľky objektov (PDF, 5312 kB)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu