SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany PZ Hniezdne

zverejnené: 20. marca 2017
aktualizované: 11. mája 2017

Pamiatková zóna Hniezdne - Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Prešov: Ing. Eva Semanová
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Dominik Sabol
Autorský kolektív:
Ing. Peter Glos, Ing. arch. Jana Onufráková, Ing. Adriana Pavlíková, Ing. Eva Semanová, Mgr. Juraj Timura

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV - Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2016

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov, Prechod na kontakty KPU

 

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Hniezdne - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 622 kB)
PZ Hniezdne - Záverečné ustanovenia (PDF, 493 kB)
PZ Hniezdne - Zoznam vytypovaných objektov na vyhlásenie za NKP (PDF, 153 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (PDF, 1504 kB), (JPG, 1334 kB)
Výkres č. 2 - Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov (PDF, 1737 kB), (JPG, 1568 kB)
Výkres č. 3 - Územný priemet zásad ochrany pamiatkového územia (PDF, 1620 kB), (JPG, 1441 kB)
Výkres č. 4 - Historická mapa
(PDF, 1338 kB), (JPG, 1237 kB)

FOTOGRAFIE:
PZ Hniezdne - Fotodokumentácia (PDF, 3918 kB)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu