SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany PZ Gelnica

zverejnené: 8. septembra 2017
aktualizované: 6. októbra 2017

Pamiatková zóna Gelnica - Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Košice: Ing. Kristína Markušová
Zodpovední riešitelia: Ing. arch. Alena Hrabinská, Ing. arch. Róbert Kiráľ, Ing. arch. Eva Šmelková
Autorská spolupráca: Ing. Vladimír Sobota - historická zeleň, Mgr. Martin Horvát - archeológia
Spolupráca: Ing. arch. Peter Kling, Ing. arch. Igor Cziel

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD KOŠICE - Hlavná 25, 040 01 Košice
, 2016

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Košice - pracovisko Rožňava, Betliarska 6, 048 01 Rožňava.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

 

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Gelnica - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 4801 kB)
PZ Gelnica - Záverečné ustanovenia (PDF, 421 kB)


MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (PDF, 1688 kB)
Výkres č. 2 - Právny stav (PDF, 909 kB)
Výkres č. 3 - Rozbor pamiatkových hodnôt (PDF, 1107 kB)
Výkres č. 4 - Územný priemet zásad (PDF, 1263 kB)
Výkres č. 5 - Katastrálna mapa z r.1868 (PDF, 4225 kB)
Výkres č. 6 - Montánna mapa banského mesta Gelnica
(PDF, 1807 kB)
 

FOTOGRAFIE:
PZ Gelnica - Chránené diaľkové pohľady a priehľady (PDF, 1910 kB)
PZ Gelnica - Chránené pohľady v uličnom interiéri (PDF, 3638 kB)
PZ Gelnica - Historické fotografie a pohľadnice (PDF, 1231 kB)
PZ Gelnica - Historické mapy (PDF, 5131 kB)


PRÍLOHY:
PZ Gelnica - Národné kultúrne pamiatky (PDF, 505 kB)
PZ Gelnica - Objekty vytypované na vyhlásenie za NKP (PDF, 1100 kB)
PZ Gelnica - Historická zeleň (PDF, 1484 kB)
PZ Gelnica - Objekty s rušivými prvkami (PDF, 468 kB)
PZ Gelnica - Schéma pôvodnej uličnej siete (PDF, 261 kB)
PZ Gelnica - Archívne dokumenty vyhlásenia PZ (PDF, 9082 KB)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu