SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany PZ Bátovce

zverejnené: 6. októbra 2013
aktualizované: 15. júla 2014

Pamiatková zóna Bátovce
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Nitra:
Ing. Anna Valeková
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD
NITRA, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Bátovce - Zásady ochrany pamiatkového územia
(PDF, 283 kB)
PZ Bátovce - Záverečné ustanovenia (PDF, 192 kB)

MAPY:
PZ Bátovce (PDF, 8693 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Bátovce - Zoznam fotografických príloh (PDF, 73 kB)
PZ Bátovce - Fotodokumentácia (PDF, 3324 kB)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských