SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany PZ Babiná

zverejnené: 31. júla 2017
aktualizované: 3. augusta 2017

Pamiatková zóna Babiná - Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica: Ing. arch. Zuzana Klasová
Hlavná riešiteľka:
Ing. arch. Anna Hojčková
Spoluriešitelia: Ing. Anna Faturová, Ing. arch. Mária Flórová, Mgr. Martin Miňo

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná č. 8, 974 01 Banská Bystrica, 2015

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy).  Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Banská Bystrica, Lazovná č. 8, 974 01 Banská Bystrica.

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.
 


TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Babiná - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 9153 kB)
PZ Babiná - Záverečné ustanovenia (PDF, 94 kB)


MAPY:
Výkres č. 1 - Historická mapa (PDF, 2018 kB)
Výkres č. 2 - Právny stav (PDF, 736 kB)
Výkres č. 3 - Širšie vzťahy (PDF, 670 kB)
Výkres č. 4 - Rozbor pamiatkových hodnôt (PDF, 1275 kB)
Výkres č. 5 - Zásady ochrany PZ (PDF, 1239 kB)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu