SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany PZ Areál rušňového depa Bratislava - Východ

zverejnené: 25. septembra 2012
aktualizované: 15. júla 2014

Pamiatková zóna Areál rušňového depa Bratislava - Východ
Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Bratislava: PhDr. Peter Jurkovič
Vypracovali: PhDr. Gabriela Habáňová, Ing. arch. Peter Andráši, Ing. Natália Režná, PhD.
©
KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BRATISLAVA, Leškova 17, 811 04 Bratislava, 2009

UPOZORNENIE:
Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna. 

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Areál rušňového depa Bratislava - Východ - Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia (PDF, 836 kB)
PZ Areál rušňového depa Bratislava - Východ - Záverečné ustanovenia (PDF, 978 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (PDF, 257 kB)
Výkres č. 2 - Pamiatkový rozbor (PDF, 1922 kB)
Výkres č. 3 - Zásady pamiatkovej ochrany (PDF, 1845 kB)
Výkres č. 4 - Vymedzenie územia PZ, NKP (PDF, 1258 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Areál rušňového depa Bratislava - Východ - Fotodokumentácia (PDF, 1530 kB)

PRÍLOHY:
Tabuľková príloha – kategorizácia objektov podľa kapitoly „A.1.7 – e“ a „B.1.4 – h“ zásad ochrany (PDF, 6653 kB)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských