SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany PR Žilina

zverejnené: 23. januára 2017
aktualizované: 21. februára 2020

Mestská pamiatková rezervácia Žilina - Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu: Ing. Miloš Dudáš, CSc.
Autorský kolektív: Ing. arch. Jara Lalková, Ing. arch. Viera Dvořáková, prom. hist. Štefánia Tóthová

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA, Mariánske nám.19, 010 01 Žilina, 1988

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Žilina, Mariánske nám.19, 010 01 Žilina. Prechod na kontakty KPU.

 

TEXTOVÉ ČASTI:
MPR Žilina - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 7407 kB)
MPR Žilina - Protokol platnosti zásad (PDF, 702 kB)

MPR Žilina - Manuál pre umiestňovanie reklamy (PDF, 8 834 kB)

MAPY:
Mapa ochranného pásma a pamiatkovej rezervácie Žilina (PDF, 7544 kB)
Podrobná mapa PR Žilina (JPG, 2971 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
MPR Žilina - Zásady ochrany pamiatkového územia, fotodokumentácia (PDF, 2245 kB)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu