SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany PR Ždiar

zverejnené: 3. marca 2013
aktualizované: 18. novembra 2014
Pamiatková rezervácia Ždiar
Urbanisticko - historický výskum a zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov: Ing. Eva Semanová
Spracovatelia: Ing. arch. Iveta Bujnová, Ing. Eva Semanová, Dr. Gabriel Lukáč
Spolupráca: Mgr. Alena Olekšáková
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2008-2009

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov.
Prechod na kontakty KPU

TEXTOVÁ ČASŤ:
PR Ždiar - Urbanisticko-historický výskum (PDF, 1270 kB)
PR Ždiar - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 331 kB)
PR Ždiar - Záverečné ustanovenia (PDF, 1291 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov v pamiatkovom území - Bachledová dolina (PDF, 138 kB)
Výkres č. 2 - Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov v pamiatkovom území - Blaščacká dolina a Antošovský vrch (PDF, 233 kB)
Výkres č. 3 - Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov v pamiatkovom území - horný koniec (PDF, 230 kB)
Výkres č. 4 - Širšie vzťahy (PDF, 691 kB)
Výkres č. 5 - Zásady ochranny pamiatkového územia - Bachledová dolina (PDF, 146 kB)
Výkres č. 6 - Zásady ochranny pamiatkového územia - Blaščacká dolina a Antošovský vrch (PDF, 245 kB)
Výkres č. 7 - Zásady ochranny pamiatkového územia - horný koniec (PDF, 231 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PR Ždiar - Fotodokumentácia (PDF, 4047 kB)
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských