SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany PR Spišská Sobota

zverejnené: 24. augusta 2012
aktualizované: 3. novembra 2014

Pamiatková rezervácia Spišská Sobota
Aktualizácia zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov:
Ing. Eva Semanová
Spracovatelia: Ing. Iveta Lačná, Ing. Eva Semanová, Dr. Gabriel Lukáč, Bc. Alena Olekšáková
Spolupráca: Ing. arch. Daniela Maximová
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2006

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) 
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PR Spišská Sobota - Aktualizácia zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia
(PDF, 587 kB)
PR Spišská Sobota - Záverečné ustanovenia (PDF, 169 kB)   

MAPY:
Výkres č. 1 - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 751 kB)
Výkres č. 2 - Historická mapa (PDF, 280 kB)
Výkres č. 3 - Širšie vzťahy (PDF, 959 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PR Spišská Sobota - Fotodokumentácia (PDF, 1851 kB)

PRÍLOHY:
PR Spišská Sobota - Evidenčné listy (PDF, 4054 kB)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských