SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany PR Špania dolina

zverejnené: 4. júna 2015
aktualizované: 8. júna 2015

Pamiatková rezervácia Špania dolina

Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica: Ing. arch. Zuzana Klasová
Vypracovali: Ing. arch. Mária Flórová, Ing. Anna Faturová, Ing. arch. Anna Hojčková, Ing. arch. Zuzana Klasová, Mgr. Martin Miňo
. © KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD  BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná č. 8, 974 01 Banská Bystrica, 2013

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

 

Textové časti:

PR Špania dolina - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 4341 kB)

PR Špania dolina - Záverečné ustanovenia (PDF, 792kB)

Mapy:

Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (JPG, 3225 kB)

Výkres č. 2 - Vymedzené územia (JPG, 3819 kB)

Výkres č. 3 - Technické diela a banská činnosť (JPG, 3624 kB)

Výkres č. 4 - Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov územia (JPG, 4689 kB)

Výkres č. 5 - Zásady ochrany pamietkového územia (JPG, 4618 kB)

Výkres č. 6 - Historická mapa r. 1858 (JPG, 3604 kB)

Výkres č. 7 - Historická mapa prelom 19. a 20. storočia (JPG, 4014 kB)

Fotografické prílohy:

PR Špania dolina - Historické mapy a veduty č. 1 - 21 (PDF, 7249)

PR Špania dolina - historické fotografie - diaľkové pohľady (PDF, 7055 kB)

PR Špania dolina - historické fotografie - sakrálne objekty, banské objekty, banícke domy, zaniknuté objekty (PDF, 11468 kB)

PR Špania dolina - historické fotografie - technické objekty (PDF, 10240 kB)

PR Špania dolina - historické fotografie - historické detaily (PDF, 3112 kB)

PR Špania dolina - diaľkové pohlady (PDF, 1075 kB)

PR Špania dolina - chránené pohladové uhly v interiéri pamiatkového územia (PDF, 1239 kB)

PR Špania dolina - vhodne a nevhodne upravy objektov a architektonických detailov (PDF, 3696 kB)

Prílohy:

Príloha 1 (JPG, 211 kB)

Príloha 2 (JPG, 221 kB) 

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu