SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany PR Podbiel

zverejnené: 23. januára 2017
aktualizované: 11. mája 2017

Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Podbiel - Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu: Ing. Miloš Dudáš, CSc.
Zodpovedný riešiteľ:
PhDr. Zuzana Liptayová
Autor:
PhDr. Zuzana Liptayová

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA, Mariánske nám.19, 010 01 Žilina, 1994

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Žilina, Mariánske nám.19, 010 01 Žilina. Prechod na kontakty KPU. 

 

TEXTOVÉ ČASTI:
PRĽA Podbiel - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 4883 kB)
PRĽA Podbiel - Protokol platnosti zásad
(PDF, 703 kB)

MAPY:
Mapa hranice PRĽA Podbiel (PDF, 461 kB)
Pôvodná mapa ochranného pásma PRĽA Podbiel (JPG, 966 kB)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu