SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany PR Bratislava

zverejnené: 11. mája 2012
aktualizované: 9. decembra 2013

Zásady ochrany pre vybrané sektory pamiatkovej rezervácie Bratislava

Riaditeľ KPÚ Bratislava: PhDr. Peter Jurkovič
Vypracovali:
Ing. arch. Viera Dvořáková, Ing. arch. Peter Andráši
Spolupráca: Ing. Natália Foltinovičová, PhD., Mgr. Filip Jaššo, PhD., Mgr. Tomáš Kowalski, Mgr. Anna Tuhárska, 2008-2010
Konzultácie: Ing. arch. Ivan Staník, Mgr. Mária Bartová
Záverečné úpravy: PhDr. Peter Jurkovič, Ing. arch. Mackovič, KPÚ Bratislava, 2012

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál Zásad ochrany pre vybrané sektory PR Bratislava je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Bratislava, Leškova 17, Bratislava. Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
 
MAPY:
 
FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:

 

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských