SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Zásady ochrany MPR Trenčín

zverejnené: 20. augusta 2015
aktualizované: 20. augusta 2015

Mestská pamiatková rezervácia Trenčín

Autori: Ing. Arch. Ivan Gojdič, Mgr. Silvia Paulusová

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava. © Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

 

TEXTOVÉ ČASTI A FOTODOKUMENTÁCIA:

Zásady MPR Trenčín - textová časť a I. časť fotodokumentácie (PDF, 9802 kB)

Zásady MPR Trenčín - II. časť fotodokumentácie (PDF, 14310 kB)

Zásady MPR Trenčín - Záverečné ustanovenie (PDF, 402 kB)

MAPOVÉ PRÍLOHY:

Mapová príloha č. 1 (PDF, 92 kB)

Mapová príloha č. 2 (PDF, 6479 kB)

Mapová príloha č. 3 (PDF, 6224 kB)

Mapová príloha č. 4 (PDF, 6409 kB)

Mapová príloha č. 5 (PDF, 6281 kB)

Mapová príloha č. 6 (PDF, 6454 kB)


Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu