SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Výpisy z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu

15. júla 2019
Žiadosti o výpis z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (potvrdenie o národnej kultúrnej pamiatke) môžete podať buď osobne na Pamiatkovom úrade SR, poštou alebo emailom. Vo výpisoch, o ktoré nežiada sám vlastník, budú znehodnotené informácie o vlastnícte v zmysle ochrany osobných údajov. Potvrdené výpisy (počiatka a podpis) sú štandardne zasielané poštou, je ale možné prevziať si ich aj osobne na Pamiatkovom úrade SR. Vzor žiadosti si môžete stiahnuť tu >>> Ide o formulár vo formáte PDF, ktorý môžete vyplniť elektronicky a zaslať e-mailom, prípadne vytlačiť a zaslať poštou.
 
Kontakt:
 

- pre nehnuteľné národné kultúrne pamiatky:  
Mgr. Martina Dobrotková, tel.:02/20464372, email: Martina.Dobrotkova@pamiatky.gov.sk
 
- pre hnuteľné národné kultúrne pamiatky:
Mgr. Alžbeta Szaszáková Rössnerová, tel.:02/20464366, email:Alzbeta.Rossnerova@pamiatky.gov.sk
 
 
OZNAM PRE ŽIADATEĽOV O POSKYTNUTIE DOTÁCIE V PROGRAME OBNOVME SI SVOJ DOM NA ROK 2019

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky začiatkom novembra zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí v programe Obnovme si svoj dom na rok 2019 na podporu ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu. Radi by sme upozornili žiadateľov na zmenu v obsahu náležitostí (príloh), ktoré je potrebné doložiť k žiadosti o dotáciu, že už viac nie je potrebné, aby dokladali aj kópiu Výpisu z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (platné pre všetky podprogramy). Podrobnejšie informácie nájdete na web stránke MK SR.
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu