SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Vojenský pomník s kresťanskou ikonografiou v Nitrianskom Pravne

zverejnené: 4. mája 2020
aktualizované: 11. mája 2020
Pomník so sochou v Nitrianskom Pravne reprezentuje na Slovensku ojedinelý typ vojnového pomníka s nezvyčajnou kresťanskou ikonografiou. Predstavuje kvalitné architektonicko-sochárske dielo Gejza Horna z roku 1934, zachované v pôvodnej objektovej štruktúre - podstavec, socha Krista Kráľa a oplotenie. Pomník je venovaný padlým v prvej svetovej vojne, plní historické, kultové a kultúrno-spoločenské poslanie. Dokladuje mená obetí vojny pochádzajúce z Nitrianskeho Pravna, je pietnym objektom so spomienkovou funkciou a nositeľom kresťanských hodnôt. Od svojho vzniku tvorí jednu z dominánt centrálneho námestia obce Nitrianske Pravno. Pamiatkové hodnoty pomníka spočívajú predovšetkým v urbanistických, slohovo-výtvarných a ikonografických hodnotách, historických súvislostiach a autorskej atribúcii Gejzu Horna. Pomník sa obsahovo viaže na prvú svetovú vojnu, zvolenou ikonografiou a sprievodnými textami vyjadruje úctu k obetiam vojny a humanistické posolstvo kresťanstva. Za kultúrnu pamiatku bol vyhlásený 12. 08. 2019 a zapísaný do ÚZPF pod č. 12 181/1-3.
 
Mgr. Milada Oravcová, PÚ SR (na zakláde podkladov KPÚ Trenčín)

Celkový pohľad na pomník padlým 1. svetovej vojny. Foto: B.Matáková, KPÚ Trenčín 2019 Socha Krista kráľa. Foto: B.Matáková, KPÚ Trenčín 2019 Detail nápisových dosiek na podstavci pomníka. Foto: B.Matáková, KPÚ Trenčín 2019
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských