SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Verejné obstarávanie PAMIS

zverejnené: 3. júna 2019
aktualizované: 4. augusta 2020

Oznámenie o zadávaní zákazky v zmysle § 117 zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

AKTUÁLNE VÝZVY:

 

UKONČENÉ VÝZVY:

"Vytvorenie kompletného dokumentu v súlade so schválenou štúdiou uskutočniteľnosti PAMIS"

Výzva na predkladanie ponúk (PDF, 301 kB)

Príloha č.5 k výzve (PDF, 554 kB)

Príloha č.5.1 k výzve (PDF, 6055 kB)

Zápisnica (PDF, 122 kB)