SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Vendelín Jankovič

zverejnené: 27. apríla 2011
aktualizované: 4. októbra 2018
*1915 - †1997

foto_Jankovic.jpg

Rozsiahle celoživotné dielo z oblasti slovenskej histórie  a kultúry, radí V.Jankoviča k najvýznamnejším osobnostiam  zakladateľskej generácie pracovníkov pamiatkovej  starostlivosti na Slovensku.

Po absolvovaní štúdia histórie  a slovenského jazyka na Filozofickej fakulte Univerzity  Komenského v Bratislave, v rokoch 1939-1947 pôsobil ako  pracovník v rôznych archívoch na Slovensku. Svoju publikačnú  a bádateľskú činnosť sústredil na obdobie 16.-18.storočia  na Slovensku.

V rokoch 1954-1959 pôsobí ako archivár v Matici  Slovenskej, odkiaľ v roku 1959 prichádza na Slovenský ústav  pamiatkovej starostlivosti a jeho bádateľské úsilie i  vedecká činnosť sa upriamuje na  teóriu  a  metodológiu  pamiatkovej starostlivosti. Od 60-tych rokov spracováva  osudy mestskej society za feudalizmu. Báda aj o stavebnom  vývoji konkrétnych objektov a architektonických súborov  na Slovensku. Publikuje topografiu  historického  jadra  Bratislavy  v  14.-16.storočí  (1972)  a  podieľa  sa  historickými časťami na  Súpise pamiatok na Slovensku  I.-III. Spracováva tiež výberové bibliografie pamiatkovej  literatúry na Slovensku.

Ako vedúci vedecký pracovník a  vedúci  odboru histórie a národno-historických pamiatok  pracoval na ústave až do roku 1983. Odborné výstupy,  štúdie, články  a vedecky  objektívna práca V.Jankoviča  zaraďujú ho medzi najvýznamnejšie osobnosti pamiatkovej  starostlivosti 2.polovice 20.storočia.

Vendelín Jankovič v archívnych zbierkach Pamiatkového úradu SR

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských