SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Veľtrh Pamiatky

zverejnené: 11. apríla 2013
aktualizované: 11. apríla 2013

Pamiatkový úrad SRsa v dňoch 9. - 13. apríla 2013 zúčastnil na špecializovanom veľtrhu PAMIATKY 2013.

Odbor digitalizácie a grafickej dokumentácie prezentoval procesy digitalizovania národných kultúrnych pamiatok na svojom špecializovanom pracovisku (OGD). Celý projekt digitalizácie pamiatkového fondu prebieha v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry - Národný projekt č. 4 - Digitálny pamiatkový fond.  

Špecializovaný veľtrh Pamiatky je súčasťou stavebného veľtrhu CONECO, ktorý sa každoročne koná vo výstavnom areáli Incheba v Bratislave.  

 OPIS_PAM-2013   OPIS2_PAM-2013   OPIS3_PAM-2013   OPIS4_PAM-2013