SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Vedenie úradu

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 18. januára 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PhDr.  Radoslav Ragač,PhD. 

Dočasne vymenovaný generálny riaditeľ
Pamiatkového úradu
Slovenskej republiky
 
 

 

riaditelka_KPU_BB


Ing. Arch. Zuzana Klasová
riaditeľka KPÚ Banská Bystrica

Ing. arch. Ján Mackovič
riaditeľ KPÚ Bratislava

 Ing. Anna Valeková, riaditeľka KPÚ Nitra

 Ing. Kristína Markušová, riaditeľka KPÚ Košice

PhDr. Peter Jurkovič
riaditeľ KPÚ Nitra

Ing. Kristína Markušová
riaditeľka KPÚ Košice


 PhDr. Eva Gazdíková, riaditeľka KPÚ Trenčín

Ing. Jozef Zajac
poverený vedením KPÚ Prešov

PhDr. Eva Gazdíková
riaditeľka KPÚ Trenčín

Ing. Arch. Gabriela Kvetanová, riaditeľka KPÚ Trnava

Ing. Miloš Dudáš, CSc., riaditeľ KPÚ Žilina

Ing. Arch. Gabriela Kvetanová
 riaditeľka KPÚ Trnava

Ing. Miloš Dudáš, CSc.
riaditeľ KPÚ Žilina

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu