SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Václav Mencl a Dobroslava Menclová

zverejnené: 27. apríla 2011
aktualizované: 4. októbra 2018
(*1905 - †1978) a (*1904 - †1978)

Václav Mencl

Pre oblasť pamiatkovej starostlivosti na Slovensku je  dodnes najzávažnejším prínosom priekopnícke dielo manželov  Menclovcov. 

Václav Mencl pôsobil v rokoch 1930-1939 v Štátnom referáte na ochranu pamiatok v Bratislave. Jeho pričinením sa  realizovali prvé pamiatkové obnovy a opravy románskych a gotických kostolov na Slovensku, konzervovali sa hrady a  súbežne sa realizovali aj archeologické výskumy týchto objektov. 

Od roku 1933 uverejňova výsledky svojho bádania románskej a gotickej architektúry i stredovekých miest na Slovensku.

V  roku 1936 vychádza kniha manželov Menclovcov Bratislava,  stavebný obraz mesta a hradu, prvé dielo inžinierov-architektov  o  vývoji  architektúry  mesta. 

Na východe Slovenska sa zaslúžil o konzerváciu drevených  kostolov na Šariši a Zemplíne. Od konzervačnej metódy  obnovy, v rokoch 1930-1933 prezentoval názorový postup k syntetickej formovo-komparatívnej metóde obnovy pamiatok. 

Dobroslava Menclová sústredila svoju pozornosť na dejiny  architektúry Slovenska, najmä však na problematiku hradov a  zámkov. V r.1942 vychádza jej Súpis výtvarných pamiatok Oravy s obsiahlou úvodnou štúdiou špecifických predpokladov  regionálnej umeleckej tvorby a v r.1941 Pamiatky pozdnej  gotiky v Turci.

Spracovala tiež prehľad vývoja architektúry od 17. do pol. 19.storočia, ako  aj prehľad vývoja  renesančnej architektúry Slovenska.

Dielo manželov - architektov svojou početnosťou, ale najmä  hodnotou zásadných materiálov o vývoji architektonických  pamiatok Slovenska patrí k základnej pamiatkovej literatúre  na Slovensku.

Mgr. Magdaléna Brázdilová


 Václav Mencl v archívnych zbierkach Pamiatkového úradu SR

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských