SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Úradná tabuľa

11. júna 2018
Vysvetlivky používaných skratiek:
PÚ SR - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
Úradná tabuľa Pamiatkového úradu SR: 
 
  • 7.6.2018 PÚ SR – Rozhodnutie o zrušení rozhodnutia KPÚ Bratislava č. KPUBA-2017/24051-4/98827/BAL zo dňa 22. 12. 2017 a vrátenie veci KPÚ Bratislava na nové prejednanie a rozhodnutie vo veci zámeru úpravy nehnuteľnosti na Blumentálskej ul. č. 4 a Májkovej ul. č. 1 v Bratislave situovanej v Pamiatkovej zóne Bratislava ... > (PDF, 437 kB)
  • 1.6.2018 PÚ SR – Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia ochraného pásma NKP - Hrad Blatnica, č.ÚZPF 534/1-17 a Kostol sv. Ondreja v Blatnici, č. ÚZPF 535/1 v k. ú. Blatnica, obec Blatnica, okr. Martin ... > (PDF, 465 kB); návrh na vyhlásenie OP ... > (PDF, 7005 kB); výkres OP 1 ... > (PDF, 2606 kB); výkres OP 2 ... > (PDF, 2540 kB)
  • 16.5.2018 PÚ SR - Oznámenie o ústnom pojednávaní spojenom s miestnou ohliadkou vo veci vyhlásenia ochranného pásma PR Banská Bystrica a ochranného pásma nehnuteľných NKP v k.ú. Banská Bystrica  ... > (PDF, 1564 kB), mapa vymedzenia ... > (PDF, 4074 kB), mapa vnútorného členenia ... > (PDF, 4042 kB), aktual.návrh na vyhlásenie ... > (PDF, 10148 kB)Úradná tabuľa Krajských pamiatkových úradov: 
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu