SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Úradná tabuľa

16. marca 2018
Vysvetlivky používaných skratiek:
PÚ SR - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
Úradná tabuľa Pamiatkového úradu SR: 
 
  • 15.3.2018 PÚ SR - Rozhodnutie o vyhlásení národnej kultúrnej pamiatky "Dom bytový a oplotenie s bránkami" na ul. J.Matušku č.1,3,5,7 a Moyzesovej č.4,6,8,10 vo Zvolene, kat.úz. Zvolen ... > (PDF, 2336 kB)
  • 14.3.2018 PÚ SR - Rozhodnutie o vyhlásení národnej kultúrnej pamiatky Kalvária, s objektovou skladbou: kaplnka, kaplnka krížovej cesty I - XIV a alej, v Starej Turej, kat. úz. Stará Turá, okr. Nové Mesto nad Váhom ... > (PDF, 436 kB)
  • 22.2.2018 PÚ SR - Oznámenie o začatí konania vo veci vyhlásenia ochranného pásma NKP - Kostol sv. Juraja v Jure nad Hronom, č. ÚZPF 1608/1 v kat. úz. Jur nad Hronom, okr. Levice ... > (PDF, 619 kB), Návrh na vyhlásenie OP NKP ... > (PDF, 5934 KB), Mapa sektorov OP ... > (JPG, 491 kB), Mapa hranice OP ... > (JPG, 565 kB)
  • 23.1.2018 PÚ SR - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia ochranného pásma PR Banská Bystrica a ochranného pásma nehnuteľných NKP v kat. úz. Banksá Bystrica ... > (PDF, 1234 kB)Úradná tabuľa Krajských pamiatkových úradov: 
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu