SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Účasť na medzinárodnej konferencii ISPRS

23. augusta 2016

Účast ODGD na medzinárodnej konferencii ISPRS v Prahe.

Dňa 14. júla 2016 sa kolegyne Ing. Anna Sučíková a Ing. Jana Brehovská, PhD. zúčastnili na prestížnej medzinárodnej konferencii spoločnosti International Society for Photogrametry and Remote Sensing (ISPRS), ktorá sa tentoraz konala blízko nás v Prahe. Na konferencii v postrovej sekcii prezentovali náš projekt Digitalizácie pamiatkového fondu SR. Na kongrese sa zúčastnil aj externý dodávateľ digitalizácie so svojim výstavným stánkom, kde prezentoval vybrané slovenské digitalizované pamiatky ako 3D modely v 4K kvalite a aj vo virtuálnej realite. Prezentácia projektu Pamiatkového úradu SR - Digitalizácia pamiatkového fondu, svojou kvalitou, rozsahom a detailnosťou vzbudila v medzinárodnej odbornej verejnosti veľkú pozornosť.

ISPRS je vedúcou medzinárodnou organizáciou pre fotogrametriu a diaľkový prieskum Zeme. Organizácia bola založená v roku 1910. Od tohto roku pravidelne organizuje každé 4 roky kongres (s výnimkou rokov počas 1. a 2. svetovej vojny), na ktorý pozýva účastníkov z celého sveta. Tieto stretnutia posilňujú vzťahy medzi výskumnými pracovníkmi, odborníkmi a zástupcami vládnych aj mimovládnych organizácií, čím sa prispieva k zlepšeniu a zefektívneniu medzinárodnej spolupráce v oblasti.

V roku 2016 bol na kongrese viac než 1500 prezentácií vrátane 600 interaktívnych prezentácií s postermi. Súčasťou kongresu bola výstava, na ktorej prezentovalo svoje produkty a výsledky viac ako 80 vystavujúcich.

Poster projektu Digitalizácia pamiatkového fondu (PDF, 2611 kB) 

Web konferencie: http://www.isprs2016-prague.com/

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu