SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Súpis NKP okres Ružomberok

zverejnené: 2. mája 2011
aktualizované: 2. mája 2011
supis_aKol. aut.: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok
Pamiatkový úrad  Slovenskej republiky a Vydavateľstvo SLOVART, spol. s.r.o.
Bratislava 2008, 287 s., ISBN 978-80-8085-673-1.
 
Publikácie je  prvým dielom pripravovanej  edície, ktorej zámerom je predstaviť verejnosti pamiatkový fond SR.  Prezentuje výsledky terénneho,   pramenného, analytického i komparatívneho  výskumu hnuteľných a nehnuteľných pamiatok a pamiatkových území  realizovaného Pamiatkovým úradom SR a Krajským pamiatkovým úradom v Žiline, ako aj aktuálne informácie, ktoré sú súčasťou evidencie Ústredného zoznamu pamiatkového fondu.
 
Úvodné kapitoly  sú venované  náčrtu širších historických, spoločenských, politických a kultúrnych súvislostí, ktoré ovplyvňovali formovanie skúmaného územia, vývoja jeho výtvarného umenia, umeleckých remesiel a architektúry.
V katalógovej časti sú po úvodnom hlavnom sídle okresu a jeho katastrálnych častiach abecedne zoradené jednotlivé obce. Pri každej obci sú uvedené jej historické názvy, podoba a popis platného erbu, geografická poloha, stručný historický vývoj a charakteristika urbanizmu. Nasledujú samotné heslá o národných kultúrnych pamiatkach, ktoré sa v obci nachádzajú.
Historické zábery, katastrálne mapy z tretej štvrtiny 19. storočia,  mapy druhého vojenského mapovania  z roku 1823,  originálne návrhy a archívne dokumenty, v konfrontácii so súčasným stavom približujú premeny a hodnoty dnešného pamiatkového fondu.
 
Publikáciu si môžete zakúpiť v Pamiatkovom úrade SR. Cena:  15 €
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu