SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Služobné predpisy úradu

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 3. októbra 2018
  • Služobný predpis Pamiatkového úradu Slovenskej republiky č. 1/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní a podrobnosti o výbere pri  obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest ...>> (PDF, 88 kB)

  • Služobný predpis Pamiatkového úradu Slovenskej republiky č. 2/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podmienky poskytovania príplatku za vedenie služobného motorového vozidla a za starostlivosť o služobné motorové vozidlo ...>> (PDF, 30 kB)

  • Dodatok č. 1 k Služobnému predpisu Pamiatkového úradu SR č. 2/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podmienky poskytovania príplatku za vedenie služobného motorového vozidla a za starostlivosť o služobné motorové vozidlo ...>> (PDF, 29 kB)
  • Metodický pokyn č. 1/2016 na vykonávanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám v pôsobnosti PÚ SR ...>> (PDF, 1570 kB)
  • Smernica č.10/2016 o vybavovaní sťažností a petícií v PU SR ...>> (PDF, 1117 kB)


Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu