SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Seminár a výstava Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja

zverejnené: 26. apríla 2012
aktualizované: 4. októbra 2018

Zborník zo seminára Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho krajaKrajský pamiatkový úrad Nitra, v spolupráci s Biskupstvom Nitra a Mestom Nitra a Nitrianskeho samosprávneho kraja
usporiadali v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2010

seminár a výstavu

Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja

Seminár bol usporiadaný 10. septembra 2010 v Nitre. Súčasťou podujatia bolo aj slávnostné otvorenie výstavy. Z podujatia bol zostavený Zborník zo seminára Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja a katalóg k výstave (vydaný ako CD, je prílohou zborníka). Zborník bol vydaný pri príležitosti 60. výročia vzniku Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bratislava, Karacsonyiho palác – detail okna