SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Revue Pamiatky a múzeá - Obsah 4/2017

zverejnené: 22. februára 2018
aktualizované: 22. februára 2018
1

Úvodník

Leitartikel

Editorial

 

2

Eva Sendeková

Renesančné hrobové textílie z Bardejova

Renaissancezeitliche Grabtextilien aus Bardejov

Renaissance grave textiles from Bardejov

 

7

Anton Liška

Gréckokatolícke murované chrámy tereziánskeho typu na Slovensku

Griechisch-katholische gemauerte Kirchen theresianischen Typs in der Slowakei

Greek-Catholic masonic temples from Maria Theresa’s reign in Slovakia

 

12

Peter Jantoščiak

...  a nazvali ju Dobro

...und sie nannten sie Dobro

... and they named it Dobro

TRNAVA A OKOLIE – TRNAVA  UND  UMGEBUNG – TRNAVA AND SURROUNDINGS

20

Denis Haberland

Meštianska architektúra Halenárskej ulice v Trnave

Bürgerliche Architektur der Halenárska-Straße in Trnava

Urban architecture of Halenárska Street in Trnava

 

25

Milan Ševčík

Diela rektorov Trnavskej univerzity v historickej knižnici trnavského múzea

Die Werke von Rektoren der Universität Trnava in der historischen Bibliothek des Museums von Trnava

Works of the rectors of Trnava Univerzity in the city museum’s historical library

 

30

Ivan Gojdič – Rastislav Kocán – Erik Hrnčiarik

Kostol v Dolnom Dubovom a Jozef Ignác Bajza

Die Kirche in Dolné Dubové und Jozef Ignác Bajza

Church in Dolné Dubové and Jozef Ignác Bajza

 

NÁLEZ – FUND – FINDING

37

Štefan Oriško

Kamenný palmetový fragment zo Zobora

Fragment von einem Palmettenstein aus Zobor

Stone palmetto fragment from Zobor

 

ZBIERKY – SAMMLUNGEN – COLLECTIONS

39

Elena Kurincová

Historické fotografie zo zbierky Emila Manu

Historische Photographien aus der Sammlung von Emil Mana

Historical photographs from Emil Mana’s collection

 

44

Karol Strelec

Remeselnícka fľaša zo sklárne Utekáč

Eine Handwerksflasche aus der Glashütte Utekáč

Craft bottle from Utekáč glassworks

       

VÝSKUM – FORSCHUNG – RESEARCH

46

Uršula Ambrušová

Columna vero murata – murovaný stĺp v Ťahanovciach

Columna vero murata – die gemauerte Säule in Ťahanovce

Columna vero murata – the masonry column in Ťahanovce

 

ZANIKNUTÉ PAMIATKY – UNTERGEGANGENE DENKMÄLER – NON-EXISTENT MOMUMENTS

52

Stanislav Petráš

Schweizerhaus grófky Chotekovej v Dolnej Krupej

Das Schweizerhaus der Gräfin Chotek in Dolná Krupá

Schweizerhaus of Countess Chotek in Dolná Krupá

 

VÝSTAVA – AUSSTELLUNG – EXHIBITION

56

Juraj Žáry

Poznámky k výstave venovanej oltáru z Okoličného

Bemerkungen zur Ausstellung gewidmet dem Altar aus Okoličné

Notes for the exhibition dedicated to the altar of Okoličné

 

60

Michal Vaněk

Dávid Unreich – šampión, ktorý vyzval Hitlera na súboj

David Unreich – ein Champion, der Hitler zum Duell herausforderte

 David Unreich – Champion, Who Challenged Hitler

       

62

ANKETA – UMFRAGE – INQUIRY

65

NOTES – NOTES – NOTES

73

KNIHY – BÜCHER – BOOKS

Obálka

s. 1

John Dopjera v pracovni, 20. roky 20. storočia

Foto: archív SNM-Hudobného múzea

 

s. 4

Okoličné, kláštorný Kostol sv. Petra z Alkantary, klenba lode, koniec 15. storočia

Foto: © Jozef Tomaga

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu