SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Revue Pamiatky a múzeá - Obsah 3/2017

zverejnené: 22. februára 2018
aktualizované: 22. februára 2018
1

Úvodník  

Leitartikel

Editorial                                                                                                                          

 

2

Výročné ceny REVUE PAMIATKY A MÚZEÁ za rok 2016

JAHRESPREISE  2016  DER  REVUE  PAMIATKY  A  MÚZEÁ

Annual awards of the Monuments and Museums magazine for 2016

 

7

Dušan Buran

Neznámy flámsky grisaille rukopis z Betliara

Ein unbekanntes flämisches Grisaille-Manuskript aus Betliar

 Unknown Flemish grisaille manuscript from Betliar            

 

12                          

Ján Aláč

Zbierka potápačskej techniky Petra Ferdinandyho z Revúcej                        

Die Tauchtechnik-Sammlung von Peter Ferdinandy aus Revúca

Collection of diving gear of Peter Ferdinandy from Revúca

 

16

Peter Barta – Anna Gondová

Kelti z Bratislavy

Die Kelten aus Bratislava

Celts from Bratislava

 

18

Zuzana Koblišková

Sen x skutočnosť. Umenie & propaganda 1939 – 1945   

Traum × Wirklichkeit. Kunst & Propaganda 1939 – 1945           

Dream × Reality. Art & Propaganda 1939 – 1945

 

20

Katarína Kolbiarz Chmelinová

Levoča – nová časť „súpisu“ pamiatok   

Levoča – ein neuer Beitrag zur „Denkmalliste“

Levoča – new part of the “monuments list”

 

24

Viera Drahošová

25 rokov vlastivedného časopisu Záhorie                                         

25 Jahre der heimatkundlichen Zeitschrift Záhorie

25 years of Záhorie homeland magazine

 

26

Ivan Staník

Mestské opevnenie Trnavy a jeho pamiatková obnova                              

Die Stadtbefestigung von Trnava und ihre denkmalpflegerische Erneuerung

Town fortification of Trnava and its restoration

 

31

Jozef Dorica

Reštaurovanie Rotundy sv. Juraja pri Nitrianskej Blatnici

Restaurierung der Rotunde Hl. Georg bei Nitrianska Blatnica

Restoration of St. George’s rotunda near Nitrianska Blatnica

 

35

Anton Števko

Požitavské výročné obyčaje v Zlatých Moravciach                              

Die Jahresbräuche von Žitava-Tal in Zlaté Moravce

Požitavie annual customs in Zlaté Moravce

 

37

Gabriella Jarábik

„Málenkij robot“

„Malenki robot“

“Malenkiy robot”

 

39

Jana Maříková – Peter Baxa

Dedičstvo Karola Veľkého                                            

Das Erbe Karls des Großen

Heritage of Charles the Great

 

41

Gabriela Podušelová

Poklady gotiky zo Slovenska. Umenie neskorého stredoveku na Slovensku                                                                                                                       

Schätze der Gotik aus der Slowakei. Spätmittelalterliche Kunst in der Slowakei

Slovak Gothic treasures. The art of the late Middle Ages in Slovakia

 

TRNAVA – TRNAVA – TRNAVA

43

Darina Fridrichová

Mestské hradby Trnavy do polovice 16. storočia v písomných prameňoch

Die Stadtmauern von Trnava bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts in schriftlichen Quellen

Trnava city fortification as recorded in documents until mid 16th century

 

46

Lucia Duchoňová – Daniela Čambálová

Západoslovenské múzeum v Trnave po obnove

Das Westslowakische Museum in Trnava nach einer Erneuerung

Western Slovak Museum in Trnava after renovation

 

51

Jaroslava Žuffová – Milan Kazimír

Obnova meštianskeho domu na Trojičnom námestí č. 5 v Trnave 

Erneuerung des Bürgerhauses auf dem Trojičné-Platz Nr. 5 in Trnava

Renovation of the city house No 5 at Trinity Square in Trnava

 

57

Adrián Lančarič

Bývalé vodné mlyny mesta Trnava                                                    

Ehemalige Wassermühlen der Stadt Trnava

Former water mills of Trnava

 

60

ANKETA – UMFRAGE – INQUIRY

 

XX

NOTES – NOTES – NOTES

 

73

KNIHY – BÜCHER – BOOKS

 

Obálka

TYRNAVIA. Vilgo DYRNA Superioris Hungariae Ciuitas et Episcopatus. Lept V. Hollara podľa kresby G. Hoefnagela, 1657.

Zdroj: Archív PÚ SR, Zbierka veľkých diapozitívov, sign. 7196, 7197

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu