SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Revue Pamiatky a múzeá - Obsah 2/2017

zverejnené: 22. februára 2018
aktualizované: 22. februára 2018
1

Úvodník

Leitartikel

Editorial

 

2

Juraj Žáry

Hlavný oltár od Majstra Pavla v Spišskej Sobote

Der Hauptaltar von Meister Paul in Spišská Sobota

Main altar of Master Paul in Spišská Sobota                                                                     

 

10

Zuzana Krempaská – Miroslav Števík

Galéria predstaviteľov Provincie XVI spišských miest

Eine Galerie von Repräsentanten der Provinz der XVI Zipser Städte

Gallery of representatives of the Province of XVI Spiš Towns

 

15

Martin Konečný

Lovecký zámoček grófa Forgáča

Das Jagdschloss des Grafen Forgách

Hunting lodge of Count Forgách

 

19

Adriana Priatková

Zdravotnícke budovy v Košiciach v prvej polovici 20. storočia  

Die Gesundheitsanlagen in Košice in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts

Košice health care buildings in the first half of the 20th century

 

ZBIERKY – SAMMLUNGEN – COLLECTIONS

27

Mária Ďurianová

Coburgovci zo Svätého Antona a Brazília  

Die Coburgs von Svätý Anton und Brasilien 

Coburg family from Svätý Anton with their connections to Brazil

 

osobnosŤ – PERSÖNLICHKEIT – PERSONALITY

30

Zuzana Francová

Ján Batka (1845 – 1917) 

Ján Batka (1845–1917)

Ján Batka (1845 – 1917)

 

PRVÁ SVETOVÁ VOJNA – DER ERSTE WELTKRIEG – FIRST WORLD WAR

37

Juraj Červenka – Veronika Szeghy-Gayer

Vojnový letec Albert Bujanovič a jeho mauzóleum v Uzovciach

Der Kriegsflieger Albert Bujanovics und sein Mausoleum in Uzovce

War pilot Albert Bujanovics and his mausoleum in Uzovce

       

VÝSKUM – FORSCHUNG – RESEARCH

43

Éva Szakálos

Nástenné maľby zo 14. storočia v kostole v Plešivci

Wandgemälde des 14. Jahrhunderts in der Kirche von Plešivec

14th century wall paintings in Plešivec church

 

50

Ladislav Vincze – Henrieta Žažová

Románsky kostol v Leviciach-Kalinčiakove 

Die romanische Kirche in Levice-Kalinčiakovo

 Romanesque church in Levice-Kalinčiakovo

 

ZAHRANIČIE – AUSLAND – FROM ABROAD

54

Frederik Federmayer

Mramorová sála Kláštora sv. Floriána a jeho prepošt   

Der Marmorsaal im Stift St. Florian und sein Propst

Marmorsaal in St. Florian’s monastery and its provost        

 

NEHMOTNÉ DEDIČSTVO – Immaterielles  Kulturerbe – intangible cultural heritage

60

Juraj Zajonc

Tylová paličkovaná čipka Myjavskej pahorkatiny v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska    

Geklöppelte Tüllspitze aus dem Miawaer Hügelland in der Repräsentativen Liste des immateriellen Kulturerbes der Slowakei       

Tulle Bobbin Lace of the Myjava Highlands in the Representative List of Intangible Cultural Heritage of Slovakia

          

62

ANKETA – UMFRAGE – INQUIRY

 

65

VÝSTAVA – AUSSTELLUNG – EXHIBITION

 

67

EXPOZÍCIA – DAUERAUSSTELLUNG – PERMANENT EXHIBITION

 

68

NOTES – NOTES – NOTES

 

73

KNIHY – BÜCHER – BOOKS

 

 

Obálka

s. 1

Skriňa oltára sv. Juraja v Poprade-Spišskej Sobote s reliéfom Zápas sv. Juraja s drakom, 1516

Foto: P. Kresánek

 

s. 4

Mramorová sála (Marmorsaal) Kláštora sv. Floriána pri Linci

Foto: M. Mádl

 

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu