SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Revue Pamiatky a múzeá - Obsah 2/2014

zverejnené: 17. decembra 2014
aktualizované: 17. decembra 2014
OBSAH – INHALTSVERZEICHNIS – CONTENTS

1
Úvodník
Leitartikel
Editorial

2
Ladislav Olexa – Tomáš Nováček
Pohrebisko z bronzovej doby pri Nižnej Myšli
Das bronzezeitliche Gräberfeld bei Nižná Myšľa
Bronze Age burial place near Nižná Myšľa

9
Ján Beljak – Noémi Beljak Pažinová – Michal Šimkovic
Dolný Pustý hrad vo Zvolene
Die Untere Burg Pustý hrad in Zvolen
Lower Pustý castle in Zvolen

16
Krisztina Ilkó
K identifikácii stredovekých fresiek v Katedrále sv. Emeráma v Nitre
Zur Identifikation mittelalterlicher Freskogemälde in der Kathedrale des Hl. Emmeram in Nitra
Identification of medieval frescos in Nitra’s Cathedral of St. Emmeram

22
František Gahér – Daniel Gahér
Fragmenty náhrobnej tabule vo farskom kostole v Pezinku
Fragmente einer Grabplatte in der Pfarrkirche von Pezinok
Gravestone’s fragments in Pezinok’s parish church

26
Karol Strelec
Renesančné a barokové oblátnice
Renaissancezeitliche und barocke Oblateneisen
Renaissance and baroque wafer irons

33
Michaela Haviarová – Daniela Pellová
Prešovský Kumšt
Der Kumšt in Prešov
Kumšt in Prešov

38
Viera Obuchová
Bývalé kúpele na Železnej studničke v Bratislave
Ehemaliges Kurbad beim Eisenbründel in Bratislava
Former spa at Železná studnička in Bratislava

ZANIKNUTÉ PAMIATKY – UNTERGEGANGENE DENKMÄLER – NON-EXISTING MONUMENTS

41
Drahomír Velička
Zaniknuté drevené kostoly na Kysuciach
Untergegangene Holzkirchen in Kysuce
Non-existent wooden churches in Kysuce

VÝSKUM – FORSCHUNG – RESEARCH

47
Kristína Zvedelová – Marián Samuel
Fragmenty včasnogotického portálu z kostola v Kláštore pod Znievom
Fragmente eines frühgotischen Portals aus der Kirche in Kláštor pod Znievom
Fragments of early-gothic portal from church in Kláštor pod Znievom

50
Zuzana Zvarová – Tomáš Janura – Miroslav Matejka
Kaštieľ v Malinove – premeny hradu
Das Herrenhaus in Malinovo – Umwandlungen der Burg
Malinovo Manor House – changes of castle

56
Eva S. Kotláriková
Dva rukopisné záznamy lekcií Vincenza della Greca
Zwei handschriftliche Aufzeichnungen der Lektionen von Vincenzo della Greca
Two hand-written records of Vincenzo della Greca’s lectures

TECHNICKÉ PAMIATKY – TECHNISCHE DENKMÄLER – TECHNICAL MONUMENTS

60
Jiří Kubáček
Ozubnicová železnica Tisovec – Pohronská Polhora
Die Zahnradbahn Tisovec – Pohronská Polhora
Cog-railway Tisovec – Pohronská Polhora

66
NOTES – NOTES – NOTES

73
KNIHY – BÜCHER – BOOKS
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu