SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Reštaurovanie ikonostasu z dreveného kostola vo Fričke

zverejnené: 23. októbra 2020
aktualizované: 23. októbra 2020
V priebehu roka 2020 bolo po siedmich rokoch ukončené reštaurovanie ikonostasu, z gréckokatolíckeho Kostola sv. Michala archanjela vo Fričke v okrese Bardejov, ktorý bol následne v októbri inštalovaný na svojom pôvodnom mieste v interiéri kostola. Realizátorom vykonaných reštaurátorských prác i reštaurátorského výskumu bol Oblastný reštaurátorský ateliér v Bratislave. Ikonostas bol pred reštaurátorským zásahom v havarijnom stave, bol napadnutý aktívnym drevokazným hmyzom, ktorý vo veľkej miere narúšal jeho drevnú hmotu, ďalej bol opatrený niekoľkými celoplošnými aj lokálnymi premaľbami, ktoré znehodnocovali jeho pôvodnú polychrómiu a maľbu jednotlivých ikon.
Ikonostas pôvodne z pol. 17. stor. opatrený celoplošnou neskorobarokovou premaľbou z pol. 18. stor. bol zložený vo vtedy novovzniknutom drevenom kostole vo Fričke v r. 1829 a následne bol v tomto období celoplošne premaľovaný olejovými farbami ikonopiseckou dielňou rodiny Bogdanských. Poslednú úpravu realizoval v r. 1933 prešovský maliar Ján Wagner. Počas reštaurátorského zásahu boli odstránené všetky nevhodné sekundárne premaľby, čím sa obnovil pôvodný neskororenesančný výraz pamiatky – typická neskororenesančná čierna polychrómia architektúry ikonostasu v kombinácii so zlátením, červenou a zelenou polychrómiou v jeho dekoratívnej zložke. Po odstránení neskorších premalieb bol najmä hlavným ikonám ako i ikonám v páse apoštolov prinavrátený neskororenesančný estetický a umelecký výraz pôvodnej ikonopiseckej maľby, ktorý bol pred reštaurátorským zásahom plne potlačený.

Spracoval: Mgr. Lenka Megyeši Ďurčeková
 
 
Obnova ikonostasu v chráme sv. Michala vo Fričke Obnova ikonostasu v chráme sv. Michala vo Fričke Obnova ikonostasu v chráme sv. Michala vo Fričke Obnova ikonostasu v chráme sv. Michala vo Fričke Obnova ikonostasu v chráme sv. Michala vo Fričke
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu