SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Ranostredoveká sakrálna architektúra

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 21. apríla 2012

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

usporiadali pracovný seminár

Výskum a obnova ranostredovekej sakrálnej architektúry

ktorý sa uskutočnil v dňoch 11. ― 12. novembra 2009, v Centre vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A.

Témou seminára bola interdisciplinárna prezentácia stavu výskumu, procesu pamiatkovej obnovy a ochrany nálezov ranostredovekej sakrálnej architektúry od roku 2002, t. j. od platnosti zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

Príspevky, ktoré odzneli na seminári budú v nasledujúcom roku publikované v zborníku Monumentorum Tutela  ― Ochrana pamiatok.

Program seminára na stiahnutie (PDF, 534 kB)

Ďakujeme za vašu účasť!

Kontakt:

Pamiatkový úrad SR
Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava
Tel.: +421 2 20464111, +421 2 54774444
Fax: +421 2 54775844

Mgr. Michaela Kalinová
e-mail: michaela.kalinova@pamiatky.gov.sk
Tel.: +421 2 20464318

Mgr. Renata Glaser-Opitzová
e-mail: renata.glaser.opitzova@pamiatky.gov.sk
Tel.: +421 2 20464338

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu