SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Pracovné miesta

27. februára 2018

Služobný úrad Pamiatkového úradu SR


  • Voľné pracovné miesto v štátnej správe :
  Dočasná štátna služba v Odbore preskúmavania výkonu štátnej správy vo funkcii hlavný radca na Pamiatkovom úrade SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava. Jedná sa o špecializovanú činnosť na úseku ochrany pamiatkového fondu spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti úradu s celoštátnou pôsobnosťou. Predpokladom je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo.
Viac informácií na slovensko.sk alebo na stiahnutie (PDF, 76 kB)

  • Voľné pracovné miesta vo verejnej správe : momentálne nie sú voľné pracovné miesta

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu