SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Voľné pracovné miesta

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 1. apríla 2021

Služobný úrad Pamiatkového úradu SR oznamuje


  • Voľné pracovné miesto v štátnej správe :

Pracovisko: KPÚ Banská Bystrica, pracovisko Lučenec
Pozícia: Odborný radca

Prihlásenie možné do 9.4. 2021

Viac informácií na slovensko.sk

 
  • Voľné pracovné miesta vo verejnej správe 
 - momentálne žiadne k dispozícii

  

 
Výberové konania o prijatí do štátnej služby sa v súlade s platnými právnymi predpismi zverejňujú na Ústrednom portáli verejnej správy - slovensko.sk
 
 
V prípade dotazov nás prosím kontaktujte na:
 
Prac.miesta v štátnej správe
 
 
 
 
Prac.miesta vo verejnej správe
 
 

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu