SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

KPÚ Trnava - Pozostatky stredovekého hradu v kaštieli v Holíči

zverejnené: 29. mája 2019
aktualizované: 22. júna 2020
Pri obnove južnej hospodárskej budovy v priestore národnej kultúrnej pamiatky - kaštieľ v Holíči sa počas výskumu Mgr. Andreja Žitňana našli pozostatky piatich murovaných architektúr. Na základe predbežného vyhodnotenia sú v nálezovej situácii sledovateľné dve vývojové etapy. Zaujímavá je najmä staršia, stredoveká etapa, ktorá je tvorená kamennými základmi pilierov a masívnym kamenným múrom severojužnej orientácie. Jedno z murív je vystavané na drevenom rošte, čo sa dá vysvetliť snahou staviteľov stabilizovať základové konštrukcie v močaristom teréne. Situácia je predbežne interpretovaná ako pozostatky vonkajších obvodových murív staršieho stredovekého hradu v polohe prístupovej komunikácie - mostu preklenujúceho staršiu, dnes už zaniknutú priekopu. Obvodové konštrukcie hradu zanikli v súvislosti s prestavbou objektu na bastiónovú protitureckú pevnosť po roku 1663. Situácia je rámcovo datovaná nálezmi vrcholnostredovekej a neskorostredovekej keramiky.
Mgr. Peter Grznár

 

Pohľad na nález zo severu Pohľad na nález zo západu

<<< Späť na aktuality KPÚ Trnava

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu