SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Podujatia

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 4. júna 2021
Pripravované:  
 

Logo 6. fóra dedičstva strednej Európy
Pamiatkový úrad SR, v rámci spolupráce s Expertnou pracovnou skupinou kultúrneho dedičstva V4 (V4 Cultural Heritage Experts´ Working Group) pod vedením Medzinárodného centa kultúry v Krakove, spoluorganizuje medzinárodnú konferenciu 6. fórum dedičstva - Dedičstvo & rozvoj (Heritage & Development). Obdobie politickej a ekonomickej transformácie v krajinách strednej Európy viedlo k rozsiahlemu využívaniu kultúrneho a hmotného dedičstva na účely hospodárskeho rozvoja. Súčasný globálny kontext však, okrem iného, zdôrazňuje dôležitosť chápania zdrojov dedičstva ako prostriedku na hlbší a udržateľnejší rozvoj - nielen materiálny, ale aj sociálno-kultúrny, presahujúci doposiaľ prevládajúce hospodársky orientované hľadisko.