SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Podujatia

23. januára 2019
Rok 2018 bol na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie ustanovený ako Európsky rok kultúrneho dedičstva. Jeho cieľom je podnietiť čo najviac ľudí k objavovaniu bohatstva a rozmanitosti kultúrneho dedičstva Európy a upevniť ich pocit príslušnosti k spoločnej európskej rodine. V roku 2018 sa na Slovensku, rovnako ako v celej Európe, pripravujú výnimočné iniciatívy a podujatia zamerané na priblíženie hodnôt kultúrneho dedičstva, jeho významu pri formovaní našej identity, prínosu k hospodárskemu rozvoju, či potenciálu zbližovať ľudí a prispievať k súdržnejšej spoločnosti. Kalendárium podujatí
 
 

 

Prebiehajúce:


 


Pripravované:

 


Pravidelné: 

Cena Pamiatkového úradu SR - Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej 

BARDKONTAKT

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD)

Monumento Salzburg

Seminár Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bratislava, Karacsonyiho palác – detail okna