SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Podujatia

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 8. septembra 2020
NOVÉ:
 

Pripravované:  

Logo BardkontaktBardkontakt 2020
 
Tohtoročná XXVIII. vedecká konferencia venovaná problematike pamiatkových centier sa uskutoční 23.-24.9.2020 v Bardejove a jej hlavnou témou budú skúsenosti spojené so životom lokalít svetového dedičstva UNESCO. Téma sa viaže na 20. výročie zápisu historického jadra Bardejova do tohto zoznamu. K bardejovskému jubileu sa pridružuje aj 70. výročie vyhlásenia prvých pamiatkových rezervácií na Slovensku. Boli to pamiatkové rezervácie Banská Štiavnica, Bardejov, Kežmarok, Kremnica, Levoča, Prešov, Spišská Kapitula, Spišská Sobota, pričom štyri z nich – Banská Štiavnica, Bardejov, Levoča a Spišská Kapitula sú zapísané aj v Zozname UNESCO.