SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Nápoveda pre postup pri vyhľadávaní

14. februára 2014

Zásady pri vyhľadávaní 

UPOZORNENIE! Databázy UZPF sú informatívne a podliehajú periodickej aktualizácii. Neslúžia na právne účely. Pre overenie údajov nás kontaktujte e-mailom na peter.skulavik@pamiatky.gov.sk. Ak nájdete prípadné chyby, alebo nepresnosti v databáze prosíme napíšte nám na e-mail peter.skulavik@pamiatky.gov.sk.

Ak chcete mať širší prehľad o dokumentoch s nejakou vlastnosťou, zadajte menej údajov, napríklad len názov obce/mesta, alebo pamiatkový objekt. Ak hľadáte konkrétny dokument, snažte sa zadať čo najviac známych údajov. Zúži sa tým počet nájdených dokumentov.

Pri vyhľadávaní je potrebné vo vyhľadávacom formulári zadať aspoň jeden vyhľadávací parameter,  ktorý je označený hviezdičkou. Voľbou vecný objekt zúžite rozsah nájdených záznamov. Po zadaní, alebo výbere vyhľadávacieho parametra, ak je v databáze bude sprístupnené tlačidlo Hľadať. Pre opätovné hľadanie použite tlačidlo Vyčistiť filter.
 
Nájdené záznamy môžete zoraďovať podľa abecedy kliknutím na hlavičku stĺpca. Smer šípky v stĺpci zobrazí smer radenia zhora nadol, alebo opačne.
 
Výpis Archívny záznam - podrobnosti - získate cez link viac, ktorý je na konci tabuľky.  Výpis je možné vytlačiť pomocou štandardných funkcií prehliadačov, alebo stlačte Ctrl + P.  

OBEC 

vypĺňa sa hľadaná obec alebo mesto:
Bratislava, Levice, Spišské Tomášovce, Považská Bystrica, Trnovec nad Váhom a pod., môžete zadať aj časť názvu, napr. žili, bratis, trnov... s diakritikou.
ULICA
námestia sa vypĺňajú: 1.mája nám., Sv.Trojice nám., Dominikánske nám., Maratónu mieru nám. a pod., môžete zadať aj časť názvu, napríklad mája, Trojice a pod. s diakritikou.
ulice sa vypĺňajú: 29.augusta ul., Bezručova ul., Pribinova ul., Zátišie, Cesta mládeže, Myslenická ul, Dukelských hrdinov ul. a pod.
ČÍSLO
popisné číslo hľadaného objektu
PAMIATKOVÝ OBJEKT 
zadajte reťazec znakov (napr. dom), buď potvrďte tlačidlom Hľadať, alebo môžete vybrať z ponúkaného zoznamu s vyselektovaným reťazcom (konvencia *dom*)
ČÍSLO ÚSTREDNÉHO ZOZNAMU PAMIATKOVÉHO FONDU 
zadajte číslo ÚZPF (musí byť zadaný aspoň jeden ďalší parameter)
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu