SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Nápoveda pre postup pri vyhľadávaní

zverejnené: 1. marca 2012
aktualizované: 11. septembra 2020

Zásady pri vyhľadávaní v databáze ÚZPF

UPOZORNENIE! Databázy UZPF sú informatívne a podliehajú periodickej aktualizácii. Neslúžia na právne účely. Pre overenie údajov nás kontaktujte e-mailom na peter.skulavik@pamiatky.gov.sk. Ak nájdete prípadné chyby, alebo nepresnosti v databáze prosíme napíšte nám na e-mail peter.skulavik@pamiatky.gov.sk.

Ak chcete mať širší prehľad o objektoch, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami v hľadanej obci/meste, zadajte len názov obce/mesta. Ak hľadáte konkrétny objekt, snažte sa zadať čo najviac známych údajov. Zúži sa tým počet nájdených záznamov.

Pri vyhľadávaní je potrebné vo vyhľadávacom formulári zadať vyhľadávacie parametre týkajúce sa lokality,  ktoré sú označené hviezdičkou. Po zadaní alebo výbere povinného vyhľadávacieho parametra, ak sa nachádza v databáze, bude sprístupnené tlačidlo Hľadať, resp. sa výsledky zobrazia automaticky. Pre nové hľadanie použite tlačidlo Vyčistiť filter.
 
Nájdené záznamy môžete zoraďovať kliknutím na hlavičku požadovaného stĺpca. Smer šípky v stĺpci zobrazí smer radenia zhora nadol alebo opačne.
 
Podrobnosti o zázname získate cez link "viac", ktorý je v poslednom stĺpci tabuľky.  Výpis je možné vytlačiť pomocou štandardných funkcií prehliadačov alebo stlačením klávesov Ctrl + P.
 
OBEC 
Bratislava, Levice, Spišské Tomášovce, Považská Bystrica, Trnovec nad Váhom a pod., môžete zadať aj časť názvu, napr. žili, bratis, trnov ... záznam sa zadáva s diakritikou. Po zadaní obce sa ostatné povinné atribúty (kraj, okres) vyplnia automaticky (v prípade ak je zadaná hodnota jedinečná)
KATASTRÁLNE ÚZEMIE
je možné využiť ako vypisové pole, na základe ktorého sa vyplnia povinné atribúty (obec, okres, kraj) automaticky alebo je jeho hodnotu možné zadať z výberu po zadaní obce
ULICA
námestia sa vypĺňajú formou: 1.mája nám., Sv.Trojice nám., Dominikánske nám., Maratónu mieru nám. a pod., môžete zadať aj časť názvu, napríklad mája, Trojice a pod. s diakritikou.
ulice sa vypĺňajú formou: 29.augusta ul., Bezručova ul., Pribinova ul., Zátišie, Cesta mládeže, Myslenická ul, Dukelských hrdinov ul. a pod.
ČÍSLO
popisné číslo hľadaného objektu
PAMIATKOVÝ OBJEKT 
zadáva sa reťazec znakov (napr. dom), buď potvrďte tlačidlom Hľadať, alebo môžete vybrať z ponúkaného zoznamu s vyselektovaným reťazcom (konvencia *dom*)
ČÍSLO ÚSTREDNÉHO ZOZNAMU PAMIATKOVÉHO FONDU 
zadajte číslo ÚZPF národnej kultúrnej pamiatky (musí byť zadaná lokalita) a stlačte Hľadať, výsledný zoznam obsahuje zoznam pamiatkových objektov hľadanej NKP
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bardejov, radnica – detail renesančného portálu