SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Peter Maráky

zverejnené: 29. marca 2016
aktualizované: 5. októbra 2018

PhDr. Peter Maráky – etnograf, múzejník-pamiatkar, pedagóg, riaditeľ pamäťových inštitúcií, generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva MK SR a šéfredaktor revue Pamiatky a múzeá – sa ako vyštudovaný etnograf stal riaditeľom Kysuckého múzea v Čadci, kde budoval nielen múzeum a okresnú pamiatkovú správu, ale zachraňoval aj materiálne doklady ľudového a technického staviteľstva v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke.

Stál aj pri zrode filmového festivalu Etnofilm v Čadci. Vo svojich aktivitách nikdy neoddeľoval formu múzejnú od pamiatkarskej, čo ho nakoniec priviedlo aj do funkcie riaditeľa Štátneho ústavu pamiatkovej starostlivosti, kde pôsobil do roku 1989.

Jeho podstatnou  zásluhou ako šéfredaktora revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá je jej fungovanie ako mimoriadne kvalitného a odbornou i laickou verejnosťou uznávaného periodika dodnes (založená v roku 1952).

Ako generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva MK SR sa zasadil za zriadenie Pamiatkového úradu SR a jeho začlenenie do štruktúry špecializovanej štátnej správy, čím získala disciplína pamiatkovej ochrany historicky najvýznamnejšie postavenie v našej spoločnosti. Jeho komplexný interdisciplinárny a multidisciplinárny prístup k ochrane kultúrneho dedičstva je najmä  pre nasledujúce generácie mimoriadne dôležitý.

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských