SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

OPIS

zverejnené: 7. marca 2012
aktualizované: 18. decembra 2018

OPIS 1

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky je jednou z inštitúcií, v ktorých sa realizujú projekty financované Operačným programom Informatizácia spoločnosti, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR, resp. ERDF - European Regional Development Fund) je jedným zo štrukturálnych fondov, ktorý rozvíja sociálnu a ekonomickú kohéziu EÚ. EFRR je efektívnym nástrojom regionálnej politiky, ktorý využíva finančné prostriedky Európskych spoločenstiev s primárnym cieľom zredukovať ekonomické a sociálne rozdiely medzi bohatými a chudobnejšími regiónmi EÚ. Jeho úlohou je prispievať k zmenšovaniu rozdielov v úrovni a miere rozvoja rôznych regiónov, v ktorom najviac znevýhodnené regióny zaostávajú.

OPIS 1 - Projekt: Konsolidácia IKT nástrojov Ministerstva kultúry SR a podriadených inštitúcií

OPIS 2 - Projekt: Digitálny pamiatkový fond - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry 

OPIS 2 - Projekt: Digitálny pamiatkový fond - Vzory výstupov


Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu