SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Okresná pamiatková správa v Banskej Štiavnici

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 20. apríla 2011
 
OPS Banská Štiavnica, KÚŠPSPOP Banská Bystrica, stredisko Banská Štiavnica 1969 - 1990

PhDr. Katarína Pachanská, Bratislava 1996


Por. č.
Názov 
Roky 
č. škatule
1. 
OPS  -  interné smernice
70 - 81 
2. 
Opatrenia OPS – KÚŠPSOP, Príkazy riaditeľa OPS
81 -83, 88 
3. 
Porady OPS 
78 - 84 
4. 
KÚŠPSOP, stredisko Žiar n. Hronom - porady 
84 - 90 
5. 
Koordinačné porady námestníka riaditeľa KÚŠPSOP B.Bystrica na stredisku Žiar n. Hronom
87 
6. 
Porady metodikov PS stredíska úseku PS  KÚŠPSOP B.Bystrica
86 - 87 
7. 
Plán hlavných úloh 
82 - 87 
8. 
Plán práce, Plnenie plánu, Rozpis plánu
80 - 85 
9. 
Rozbor činnosti 
84 - 87 
10. 
Návrh plánu obnovy KP MPR B.Štiavnica a MPR Kremnica do r.2000
85 
11. 
Správy o obnovovacích prácach v MPR 
82 - 83 
12. 
Štatistický výkaz KULT /MK SSR/  
90 
13. 
MPR - koncepcie, správy, dohody 
78 - 89 
14. 
MPR - finančný plán - DOV 
81 - 90 
15. 
Objekty MPR-opravy, fasády, stavebný dozor
78 - 89 
16. 
MPR - kontrolné dni,         záznamy z jednaní
79 - 90 
17. 
Schvaľovacie protokoly 
78 - 83 
18. 
MPR - záznamy z jednaní reštaurátorských prác 
80 - 88 
19. 
MPR - prevzatie a výber staveniska 
80 - 87 
20. 
Fakturácia za PD 
83 - 90 
21. 
Dlažby 
81 - 86 
 
Nám. SNP 
 
 
22. 
Obnova, rozhodnutia, reštaurovanie - všeobecné 
79 - 88 
23. 
Nám. SNP č. 1  - staré č. 59/I „ Kostol ev.a.v. „vyjadrenia, faktúry
77 - 81 
24.
Nám. SNP č. 1+3 - staré č. 60/I + 61/
Nám. SNP č. 1 + 3  - staré č. 60/I + 61/I
Nám. SNP č. 1  -  staré č. 60/I - nástenné maľby, fasáda
Nám. SNP č. 3  -  staré č. 61/I
80 - 88
86 - 88
80 - 82
82 - 88 
25.
 
Nám. SNP č. 2  -  staré č. 58/I
Vyjadrenia 
83 - 88 
26. 
Nám. SNP  č. 4  -  staré č. 63/I
„Hotel Metropol“ 
faktúry + stavebné denníky 
vyjadrenia
80 - 82 
27. 
Nám. SNP  č. 6  - staré č. 12/II
„Fritzovský dom“ 
vyjadrenia 
79 - 87 
28. 
Nám. SNP  č. 9, 8  - staré č. 26/I, 27/I
Nám. SNP č. 8+9 - staré č. 27/I+26/I 
Nám. SNP č. 8  -  staré č. 27/I  -  vyjadrenia
Nám. SNP  č. 9  - staré č. 26/I
 
82 - 83 
82 - 86 
80 - 88 
29. 
Nám. SNP  č. 10  -  staré č. 10/II
vyjadrenia, rozhodnutia 
86 - 87 
30. 
Nám. SNP  č. 11  -  staré č. 9/II
vyjadrenia 
87 - 88 
31. 
Nám. SNP  č. 12  -  staré č. 8/II, vyjadrenia
79 - 87 
32. 
Nám. SNP  č. 13  -  staré č. 6/II, vyjadrenia k obnove
85 - 87 
33. 
Nám. SNP  č. 14  -  staré č. 23/I, vyjadrenia, faktúry
 
78 - 87 
34. 
Nám. SNP  č. 16  -  staré č. 22/I, vyjadrenia, asanácia domu
77, 86 
35. 
Nám. SNP  č. 19  -  staré č. 4/II
79 
36. 
Nám. SNP  č. 18 + 20 -  staré č. 21/I + 20/I
Nám. SNP č. 20+ 18 - staré č. 20/I+21/I - vyjadrenia 
Nám. SNP č.18  -  staré č. 21/I - vyjadrenia
Nám. SNP  č. 20 - staré č. 20/I - vyjadrenia
79 - 88 
81 - 82 
81 - 88 
79 - 88 
37. 
Nám. SNP  č. 21  -  staré č. 3/II
80 - 81 
38. 
Nám. SNP  č. 22  -  staré č. 19/I, zastrešenie objektu
80 
 
Radničné nám. 
 
 
39. 
Radničné nám.  č. 1  -  staré č. 204/II
„Budova MsNV“ vyjadrenia
78 - 85 
40. 
Radničné nám.  č. 2  -  staré č. 207/II, vyjadrenia
80 - 88 
41. 
Radničné nám.  č. 3  -  staré č. 206/II
82 - 87 
42. 
Radničné nám.  č. 4  -  staré č. 205/II
81 - 83 
 
Trojičné nám. 
 
 
43. 
Obnova - všeobecne 
80 - 88 
44. 
Trojičné nám.  č.  1  -  staré č. 203/II, vyjadrenia
hospodárske zluvy
78 - 88 
45. 
Trojičné nám.  č. 2  -  staré č. 14/II, faktúry, dohody
vyjadrenia 
stavebný denník 
79 - 90 
79 - 90 
87 - 90 
46. 
Trojičné nám.  č. 3  - staré č. 202/II
dokumentácia rekonštrukcie stavby - stavebné povolenie, kolaudačné protokoly a.i. 
hospodárske zmluvy 
rozpočet, R - položky 
zápisy odbytového rozpočtu 
vzduchotechnika 
faktúry 
stavebný denník 
 
79 - 89 
 
80 - 89 
81 - 85 
80 - 88 
82 - 87 
80 - 89 
78 - 88 
 

 

47. 
Trojičné nám.  č. 4  -  staré č. 15/II, zmluvy, faktúry, vyjadrenia, vyjadrenia
76 - 88 
80 - 88 

48. 
Trojičné nám. č. 5  -  staré č. 201/II, ,vyjadrenia, faktúry
78 - 89 
 
49. 
Trojičné nám.  č. 6  -  staré č. 47/II, vyjadrenia
86 
50. 
Trojičné nám.  č. 7  -  staré č. 200/II
83 - 86 
51. 
Trojičné nám.  č. 9  -  staré č. 199/II, vyjadrenia
 
78 - 86 
52. 
Trojičné nám.  č. 11  -  staré č. 198/II
78 
53. 
Trojičné nám.  č. 13  -  staré č. 197/II
78 - 91 
54. 
Trojičné nám.  č. 14  -  staré č. 51/II + 162/II, vyjadrenia - reštaurovanie
79 - 86 
55. 
Trojičné nám.  č. 14  -  staré č. 51/II
80 
56. 
Trojičné nám.  č. 15  -  staré č. 196/II, vyjadrenia, faktúry, hospod.zmluvy
78 - 91 
57. 
Trojičné nám.  č. 16  -  staré č. 52/II
79 - 87 
58. 
Trojičné nám.  č. 17  -  staré č. 195/II, vyjadrenia, faktúry
78 - 90 
59. 
Trojičné nám.  č. 17 - 9  -  staré č. 195/II - 199/II, vyjadrenia, faktúry
79 - 84 
60. 
Trojičné nám.  č. 21  -  staré č. 181/II, vyjadrenia
faktúry, zmluvy 
80 - 89 
79 - 82 

61. 
Trojičné nám.  č. 8 - 12  -  staré č. 48/II-50/II
„Banské múzeum“ 
kontrolné dni 
fasády, nástenné maľby 
drevené stropy 
kamenné prvky
hospod. zmluvy, dodatky 
 
76 - 88 
78 - 83 
78 - 83 
78 - 83 
78 - 86 
 
62. 
Trojičné nám. - Trafostanica pre objekty č. 8 - 12  -  staré č. 48/II - 50/II
80 - 85 
63. 
Trojičné nám.  č. 8 - 12  -  staré č. 48/II - 50/II
projektová dokumentácia, faktúry
vyjadrenia 
faktúry 
 
77 - 82 
71 - 82 
79 - 84 
 


64. 
Akademická ul.  č. 1  -  staré č. 1/II
 
82 - 87 
10 
65. 
Akademická ul.  č.  8  -  staré č. 55/III
 
80 - 86 
10 
66. 
Akademická ul.  č. 11  -  staré č. 52/III
 
84 - 88 
10 
67. 
Akademická ul. č. 12 + 13  -  staré č. 64/III + 65/III
„ Výskumný ústav + chemická škola „ 
81 - 88 
10 
68 
Akademická ul.  č. 14  -  staré č. 51/III
·                        rozhodnutie 
87 
10 
69. 
Akademická ul.  č. 21  -  staré č. 80/III
„ tzv. Kollárov dom „ 
 
87 
10 
70. 
Dolná Ružová  -  staré č. 7/II
„ Slovenská sporiteľňa „ 
·                        obhliadka objektu 
83 - 87 
10 
71. 
Červenej armády  č. 1  -  staré č. 1/III
„ Kultúrne a osvetové stredisko „ 
·                        vyjadrenia, faktúry 
 
 
79 - 88 
 
 
10 
72. 
Červenej armády  č. 2  -  staré č. 18/I
„ Kammerhof „ 
 
81 
 
10 
73. 
Červenej armády  č. 4  -  staré č. 8/I
86 
10 
74. 
Červenej armády  č. 8  -  staré č. 4/I
·                        metodická pomoc 
 
87 
 
10 
75. 
Červenej armády  č. 11  -  staré č. 7/III
·                        usmernenie
 
87 
 
10 
76. 
Červenej armády  č. 16  -  staré č. 13/III
·                        vyjadrenia, faktúry
 
83 - 88 
 
10 
77. 
Červenej armády  č. 18  -  staré č. 1/I
·                        stavebno-technický stav objektu 
 
88 
 
10 
78. 
Červená armáda  č. 20  -  staré č. 16/III
82 
10 
79. 
Červenej armády  č. 25  -  staré č. 18/III
·                        vyjadrenia
82 - 88
10 
 
80. 
Červenej armády  č. 26 - 28  -  staré č. 1/IV
·                        vyjadrenia, hospod. zmluvy  
86 - 89 
 10 
 
81. 
Červenej armády  č.26
87 
10 
82. 
Čsl. Armády /Hviezdoslavova ul/  č. 6  -  staré č. 6/IV
·                        vyjadrenia 
·                        rozpočet, R - položky 
·                        hospodárske zmluvy 
·                        faktúy 
·                        stavebný denník 

79 - 87 
79 - 84 
80 - 86 
80 - 87 
84 - 85 
 
11 
11 
11 
11 
11 
83. 
Hellova ul.  č. 4  -  staré č. 111/I
„ Piargská brána „ 
·                        vyjadrenia, stavebné denníky, rozpočet
69 - 85 
12 
84. 
Hollého ul.  č. 8
·                        vyjadrenie MsNV
 
88 
 
12 
85. 
Moyzesova  č. 1
85 
12 
86. 
Novozámocká  č. 1  -  staré č. 56/I
·                        vyjadrenia 
·                        faktúry
80 - 85 
89 - 90 
12 
12  
37. 
Novozámocká  č. 3  -  staré č. 57/I
·                        vyjadrenia 
 
82 - 84 
 
12 
88. 
Novozámocká  č. 5  -  staré č.28/I
„ Synagóga „ 
 
82 - 87 
 
12 
89. 
Novozámocká  č. 6  -  staré č. 53/I
88 
12 
90. 
Novozámocká  č. 16  -  staré č. 48/I
·                        vyjadrenia 
 
79 - 87 
 
12 
91. 
Novozámocká  č. 18 - 22  -  staré č. 46/I - 68/I
·                        oporný múr 
 
86 
 
12 
92. 
Novozámocká  č. 20  -  staré č. 74/I
·                        vyjadrenie 
 
86 
 
12 
93. 
Palárikova  č. 1  -  staré č. 11/III
·                        okná a dvere predajne Zelovoc - výkres 
 
sine 
 
13 
94. 
Palárikova  č. 7  -  staré č. 36/III
·                        výmena strešnej krytiny 
 
86 
 
13 
95. 
A.                     Pecha  č.2  -  staré č.211/II
·                        vyjadrenie, faktúry, hospod. zmluvy
84 - 88 
 13 
 
36. 
A. Pecha  č. 5  -  staré č. 153/I
79 - 82 
13 
97. 
A.                     Pecha  č. 7  -  staré č. 210/II
·                        vyjadrenia, hospod.zmluvy 
 
90 
 
13 
98. 
A.                     Pecha  č. 12  -  staré č. 148/I - 149/I
·                        prerokovanie projektovej úlohy - zápisnice 
 
84 - 86 
 
13 
99. 
 
Rázusova ul.  /Ružová/
·                        oporný múr
86 - 87 
 13
100. 
Rázusova  č. 4  -  staré č. 19/II
·                        vyjadrenie
87 
 
13
101. 
Rázusova  č. 6  -  staré č. 21/II
·                        vyjadrenia, faktúry
 
70 - 87 
 
13 
102. 
Rázusova  č. 7  -  
·                        vyjadrenia, kontrolné dni, protokoly 
·                        vyjadrenia, kontrolné dni, protokoly 
·                        R - položky, rekapitulácia, rozpočet 
·                        hospod. zmluvy 
·                        stavebný denník 
·                        faktúry 
·                        stavebný denník
71 - 79 
80 - 86 
79 - 82 
78 - 85 
78 - 81 
77 - 81 
79 - 81 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
15
103. 
Rázusova  č. 8  -  staré č. 23/II
·                        vyjadrenia, staveb. denník, súpis vykonaných prác 
·                        faktúry
 
80 - 83 
80 - 83 
 
15 
15 
104. 
Rázusova  č. 11  -  staré č. 61/III
·                        kamenné ostenie
 
81 - 82 
 
15 
105. 
Rázusova  č. 22  -  staré č. 29/II
·                        vyjadrenia
 
80 - 87 
 
15 
106. 
Rázusova  č. 288
·                        vybúranie okna
 
80 
 
15 
107. 
Remeselnícka  č. 3/1099
·                        vyjadrenie
 
81, 87 
 
16 
108. 
Sládkovičova  č. 5  -  staré č. 208/II
·                        vyjadrenie
 
82 
 
16 
109. 
Sládkovičova  č. 11  -  staré č. 122/I
„ Belházyovský dom“ 
·                        vyjadrenia, protokoly, kontrolné dni 
·                        vyjadrenia, protokoly, kontrolné dni 
·                        hospod. zmluvy 
·                        architekt. výtvarné riešenie 
·                        zápisy odbytového rozpočtu 
·                        R - položky 
·                        faktúry 
·                        faktúry 
·                        stavebný denník 
·                        stavebný denník
 
74 - 83 
84 - 91 
79 - 89 
81 - 84 
80 - 89 
82 - 89 
81 - 83 
84 - 87 
81 - 86 
87 - 89 
 
 
16 
16 
16 
16 
17 
17 
17 
17 
18 
18 
110. 
Sládkovičova  č. 12 - 10  -  staré č. 148/I - 149/I
83 - 88 
18 
111. 
Sládkovičova  č. 16  -  staré č. 154/I
82 
18 
112. 
Sládkovičova  č. 21  -  staré č. 116/I
·                        oprava
 
83 
 
18 
113. 
Sládkovičova  č. 24  -  staré č. 115/I
·                        vyjadrenia
 
86 
 
18 
114. 
Starozámocká  č. 4  -  staré č.189/II
·                        poškodenie objektu
 
86 
 
18 
115. 
Starozámocká  č. 5  -  staré č. 190/II
·                        vyjadrenia, hospod. zmluvy
 
85 - 90 
 
18 
116. 
Strieborná ul. 
·                        nariadenie MNV 
·                        rozhodnutie 
81 
81 
18 
18
 
117. 
Strieborná  č. 2  -  staré č. 29/I
·                        vyjadrenie k stavebnej úprave
 
86 
 
18 
118. 
Strieborná ul.  č. 3 + 5  -  staré č. 25/I + 24/I
·                        vyjadrenia
 
83 - 88 
 
18 
119. 
Strieborná ul.  č. 15  -  staré č. 38/I
85 - 90 
18 
120. 
Vansovej  č.1  -  star= č. 178/II
·                        stavebné úpravy
 
87 
 
18 
121. 
Višňovského ul. /Vajanského ul./ 
·                        úprava
 
86 
 
18 
122. 
Višňovského  č. 4  -  staré č. 16/I
·                        rozpočet
83 
 18 
123. 
Višňovského  č. 5  -  staré č. 11/I
„ Pamätný dom SNP „
 
79 - 87 
 
18 
124. 
Višňovského  č. 6  -  staré č. 15/I
·                        vyjadrenia
 
79 - 80 
 
18 
125. 
Višňovského  č. 8  -  staré č. 13/I
·                        vyjadrenie
 
80 - 82 
 
18 
126. 
objekt - staré č. 4/IV
87 
19 
127. 
objekt - staré č. 66/III
86 
19 
128. 
Dominikánsky - nemecký - kostol
88 
19 
129. 
Kostol Nanebovzatie P.Márie, kostol sv.Kataríny, areál Kalvárie 
·                        ochrana
 
 
80 
 
 
19 
130. 
Frauenberg -  kostol P.Márie Snežnej
                dom smútku
80 - 88 
19 
131. 
Morový stĺp  /Trojičné nám./
·                        plastiky
 
79 - 86 
 
19 
132. 
Mariánsky stĺp
81 - 87 
19 
133. 
Kalvária
82 - 83 
19 
134. 
Starý zámok
87 
19 
135. 
Hnuteľné pamiatky 
·                        premiestnenie
 
88 
 
19 
136. 
Archeologické výskumy
80 - 86 
19 
137. 
Botanická záhrada 
·                        vyjadrenia
 
86 - 87 
 
20 
138. 
Koncepcia ďalšieho rozvoja ŠOP v okr. Žiar n/Hronom do r. 1190
77 
20 
139. 
·                        Vyhodnotenie plánu ochrany prírody do r. 1980, 1981
·                        Perspektívny plán ochrany prírody do r. 1980, 1981
81 
80 
20
140. 
Návrh preventívnych opatrení ochrany prírody v okr. Žiar n/Hronom
 
20 
141. 
Štiavnické jazerá
82 - 89 
20 
142. 
Vodné diela 
·                        všeobecné 
·                        Veľká vodárenská nádrž 
·                        Maderštôlňa 
·                        Klinger 
·                        Rozgrund
 
85 - 87 
86 
87 
87 
87 
 
20 
20 
20 
20 
20 
143. 
Hrob prof. K. Fallera 
·                        oprava
 
82 
 
20 
144. 
Cintoríny
81 - 88 
20 
145. 
Urnový háj
86 - 87 
20 
146. 
Šachta František 
·                        opravy, zápisnice
 
87 - 88 
 
20 
147. 
Šachta Mayer 
·                        vyjadrenie
 
87 
 
20 
148. 
Rekonštrukcia taviarne banskoštiav. Huty
83 - 88 
20 
149. 
Hotel „ Grand „
80 - 87 
20 
150. 
Stredné odbor. Učilište poľnohospod.
85 - 88 
20 
151.
Gymnázium
·   prístavba
87 - 88 
20 
152. 
Fortuna - SLTŠ
· vyjadrenia
81 - 82
20 
153. 
Prevádzková jednotka Lahôdky
86 
20 
154. 
Pleta n.p.
88 
20 
155. 
Verejné WC v CMZ
87 
20 
156. 
Štúdia verejného osvetlenia
82 
20 
157. 
Trojičný vrch - vodovod
88 
20 
158. 
Kanalizácia - rekonštrukcia
81 - 87 
20 
159. 
Plynofikácia
81 - 87 
20 
160. 
Rekonštrukcia štátnej cesty II/524
86 - 88 
20 
161. 
Diaľkový kábel B. Štiavnica - Žarnovica
87 
20 
162. 
22 KV kábelové vedenie
79 - 89 
20 
163. 
Rôzne
81 - 87 
20 
164. 
Zoznam projektovej dokumentácie
82 
20 
165. 
Antol 
·                        kaštieľ 
·                        kaštieľ 
·                        sýpka pri kaštieli 
·                        kaplnka J.Nepomuckého
 
71 - 87 
79 - 81 
70 - 85 
73 - 79 
 
21 
21 
21 
21 
166. 
Banská Belá 
·                        objekt č. s. 33
 
87 
 
21 
167. 
Banská Hodruša 
·                        Strážny domček
 
71 
 
21 
168. 
Banská Hodruša 
·                        objekt č. 744, č. 751
 
79 
 
21 
169. 
Banský Studenec 
· zvonica - kolaudácia
 
78 
 
21 
170. 
Močiar 
· zvonica, kostola
 
86 
 
21 
171. 
Počúvadlo 
·  kostol
 
80 
 
21 
172. 
Špania dolina 
·  dom č. 49
 
87 
 
21 
173. 
Štefultov 
·  kaplnka sv. Ondreja
 
78 
 
21 
174. 
Štiavnické Bane 
·  garáže, got. madona, Kláštorná vináreň
 
82 - 88 
 
21 
175. 
Štiavnické Bane 
·  kostol a kláštor - kultúrne stredisko
 
72 - 87 
 
21 
176. 
Žiar n/Hronom  
·   park pri kaštieli
85 - 86 
21 


Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu