SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Odkazy na zaujímavé stránky

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 9. mája 2020
www.culture.gov.sk - Ministerstvo kultúry SR
www.slovensko.sk - Ústredný portál verejných služieb
www.majetokstatu.sk - Centrálna evidencia majetku
www.slovakia.culturalprofiles.net - Kultúrny profil Slovenska
www.navstevnik.sk - Kultúrne podujatia v rezorte kultúry
www.nocka.sk/2010/rok-krestanskej-kultury - Rok kresťanskej kultúry na Slovensku
www.muzeumcervenyklastor.sk/ - Múzeum Červený kláštor
www.carare.eu - Carare -  podpora európskej siete agentúr v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
www.europeana.eu - Europeana - projekt virtuálnej európskej knižnice
www.muop.bratislava.sk - Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave
www.snm.sk - Slovenské národné múzeum
www.muzeum.sk - Múzeá na Slovensku
www.obnova.sk - Denník o Kultúrnom dedičstve
www.restauro.sk - Komora reštaurátorov
www.npu.cz - Národní památkový ústav Českej republiky
www.archeol.sav.sk - Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied
www.historickehotelyslovenska.sk - Asociácia historických hotelov Slovenska
www.ustarch.sav.sk - Informačný portál o mestách v Slovenskej republike
www.mesto.sk - Informačný portál o mestách v Slovenskej republike
www.obce.info - Informačný portál o obciach a mestách Slovenska
www.apsida.sk - Stredoveké kostolíky na Slovensku,
nezisková internetová stránka
www.hrady.sk - Neziskový projekt o slovenských hradoch, zámkoch a pevnostiach
www.pamiatkynaslovensku.sk - Nezisková internetová stránka o pamiatkach na Slovensku

Upozornenie! Odkazy na iné stránky sú len odporúčanie, Pamiatkový úrad SR za obsah týchto serverov nenesie žiadnu zodpovednosť. Stánky sa otvárajú do nového okna.
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bardejov, radnica – detail renesančného portálu