SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Odborno-metodická komisia

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 22. januára 2021

Predkladanie pamiatkových výskumov na posúdenie Odborno-metodickou komisiou Pamiatkového úradu Slovenskej republiky

Spracovanú dokumentáciu k pamiatkovému výskumu predkladá spracovateľ Pamiatkovému úradu Slovenskej republiky na posúdenie a prerokovanie v Odborno-metodickej komisii Pamiatkového úradu SR, na základe ktorého vydá Pamiatkový úrad SR stanovisko k výsledkom výskumu.

Výskumnú dokumentáciu je vhodné predložiť štyri týždne, minimálne však dva týždne pred konaním zasadnutia Odborno-metodickej komisie Pamiatkového úradu SR, na ktorom má byť predložený výskum prerokovaný.

Vo výnimočných prípadoch, ak nie je nahlásený vyšší počet výskumov, je možné posúdiť výskum predložený najneskôr 10 dní pred zasadnutím Odborno-metodickej komisie Pamiatkového úradu SR.

Termíny zasadnutí Odborno-metodickej komisie Pamiatkového úradu Slovenskej republiky v roku 2021:

V roku 2021 je plánovaných 12 riadnych zasadnutí Odborno-metodickej komisie Pamiatkového úradu SR, ktoré sa budú konať v týchto termínoch:

Odovzdanie výskumov:

Zasadnutie OMK:

07. január

20. január

03. február

17. február

03. marec

17. marec

07. apríl

21. apríl

05.máj

19. máj

09. jún

23. jún

07. júl

21. júl

04. august

18. august

08. september

22. september

06. október

20. október

10. november

24. november

01. december

15. december


Harmonogram na stiahnutie (PDF, 469 kB)

Kontakt:
Ing. arch Tereza Bartošíková – tajomníčka Odborno-metodickej komisie
Pamiatkový úrad SR
Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
Tel.: 02/20 464 323
Email: tereza.bartosikova@pamiatky.gov.sk

Zoznam výskumov prerokovaných Odborno-metodickou komisiou PÚ SR: 

Podklady pre odborný posudok Pamiatkového úradu SR Bratislava o absolvovaní odbornej praxe pre žiadateľov o udelenie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti v zmysle § 35 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.