SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Oblastné reštaurátorské ateliéry

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 30. septembra 2014
Oblastné reštaurátorské ateliéry zabezpečujú vedecko-výskumnú a realizačnú reštaurátorskú činnosť v oblasti obnovy pamiatkového fondu. Zabezpečujú výskumné a reštaurátorské práce ako účelovú pomoc štátu na ohrozených kultúrnych pamiatkach. 

Ateliéry nemajú právnu subjektivitu a sú zriadené v Bratislave a Levoči. Špecializujú sa na reštaurovanie kamennej plastiky, architektonických, dekoratívnych a kamenných detailov, nástennej maľby a štukovej dekorácie, polychrómovanej a nepolychrómovanej drevorezby, závesného obrazu a tabuľovej maľby, kovu a kovových prvkov.

Oblastný reštaurátorský ateliér Bratislava

Oblastný reštaurátorský ateliér Levoča

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu