SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Objav pravekého sídliska na Záhorí

zverejnené: 18. decembra 2020
aktualizované: 18. decembra 2020
V obci Radošovce v okrese Skalica sa pri predstihovom archeologickom výskume v súvislosti s výstavbou rodinných domov našli pozostatky pravekého sídliska. Lokalita je situovaná v severnej časti katastra obce Radošovce v polohe Dražné pole, vedľa miestnej školy. Tu sa nachádza sídelná terasa Kováloveckého potoka, ktorá má vhodné podmienky na osídlenie pre dobrú dostupnosť k vode i výhľad do okolia. Archeológovia Slovenského archeologického a historického inštitútu – SAHI, o.z. zachytili celkovo 11 archeologických objektov v ktorých sa nachádzalo veľké množstvo archeologického materiálu. Išlo najmä o sídliskové, ťažobné a zásobné jamy využívané pravekými ľuďmi na skladovanie obilia. Okrem neho sa narazilo aj na rozsiahly hliník, ktorý slúžil na ťažbu hliny. Tú vedeli naši predkovia využiť na výrobu nádob, drobných predmetov i stavbu stien domov. Počas výskumu sa našlo veľké množstvo archeologického materiálu, najmä keramiky, ale i hlinených závaží používaných v tkáčskych stavoch. K najcennejšiemu nálezu patrí objav bronzovej ihlice.  
 
Nálezy archeológovia predbežne spájajú s kultúrami popolnicových polí mladšej doby bronzovej, konkrétne s obdobím velatickej kultúry (1 250  - 1 000 pred Kr.). Jej nositelia, pre ktorých bola typické budovanie mohýl, podobných, aké poznáme z Homérových eposov, osídlili v rámci Slovenska viacero známych lokalít ako Ducové, Pohanská či Devín. Zároveň je to jedna z kultúr, ktorá mala dosah aj na svetové dejiny. Podľa niektorých názorov sa nositelia velatickej kultúry zúčastnili na sťahovaní národov bronzovej doby. Útoky tzv. Morských národov vo Východnom Stredomorí mali na svedomí zničenie Kréty, mykénskej civilizácie i boje s Egyptom.

Spracoval: Peter Grznár, Lukáš Trnkus
Fotografie: Lukáš Trnkus, Peter Grznár
 
Objav pravekého sídliska v Radošovciach Objav pravekého sídliska v Radošovciach Objav pravekého sídliska v Radošovciach Objav pravekého sídliska v Radošovciach
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu