SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Veľtrh Nostalgia 2012

zverejnené: 5. decembra 2012
aktualizované: 28. júla 2020

Pamiatkový úrad SR sa v dňoch 6. - 9. decembra 2012 zúčastnil veľtrhu NOSTALGIA 2012. Odbor digitalizácie a grafickej dokumentácie prezentoval procesy digitalizovania národných kultúrnych pamiatok na svojom špecializovanom pracovisku (ODGD). Celý projekt digitalizácie pamiatkového fondu prebieha v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry - Národný projekt č. 4 - Digitálny pamiatkový fond. 

OPIS_CARARE  fotogrametria  tri_D_skener  Optic_skener

 

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a Vydavateľstvo SLOVART uviedli druhú knihu z edície Národné kultúrne pamiatky na Slovensku - Okres Martin vo štvrtok 6. 12 . 2012 v rámci 9. ročníka ARTEXPO NOSTALGIA v Dome umenia, Námestie SNP 12, Bratislava.

pozvanka_nostalgia_12