SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Národné kultúrne pamiatky na Slovensku - okres Levoča

zverejnené: 22. februára 2019
aktualizované: 22. februára 2019
Národné kultúrne pamiatky na Slovensku - Levoča
Zost.: Norma Urbanová, Barbora Kosová, Ľubica Szerdová-Veľasová
Pamiatkový úrad SR a Vydavateľstvo SLOVART, Bratislava 2016, 679 s.
ISBN 978-80-556-2449-5

Súpis pamiatok LevočaTretí diel najrozsiahlejšej edície o pamiatkach Slovenska!
Publikácia Národné kultúrne pamiatky na Slovensku: sídlo Levoča je tretí diel z edície mapujúcej hnuteľné a nehnuteľné pamiatky na území Slovenska, ktorú pripravuje Pamiatkový úrad SR v spolupráci s Vydavateľstvom Slovart.
Pamiatkový úrad SR touto cestou prezentuje výsledky dlhodobej dokumentačnej a výskumnej práce všetkých druhov pamiatok Levoče, ktorá bola pre svoje s výrazné a jedinečné pamiatkové hodnoty zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, ako súčasť lokality Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia. Autori podávajú zrozumiteľným spôsobom podrobnú syntézu poznatkov a informácií o jednotlivých pamiatkach, prehľad historických a kultúrnych súvislostí, ktoré formovali výtvarné umenie, remeslá aj architektúru, urbanistický a stavebný vývoj pamiatkovej rezervácie Levoča a celého sídla, vrátane mestských častí.
Historické zábery, katastrálne mapy z tretej štvrtiny 19. storočia a mapa prvého vojenského mapovania z roku 1769, originálne návrhy, kresby,  archívne dokumenty, zamerania hnuteľných pamiatok, detailov architektúry a pôdorysy so slohovou analýzou z pamiatkových a reštaurátorských výskumov v konfrontácii so súčasným stavom, dokumentovaným aj výnimočnými leteckými zábermi, približujú premeny a hodnoty dnešného pamiatkového fondu. Kniha je určená odborníkom i laikom so záujmom o kultúrne dedičstvo.

Cena: 20,00 €

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu