SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Monument revue

zverejnené: 13. septembra 2012
aktualizované: 24. septembra 2020
Časopis Monument revue - odborný časopis zameraný na propagáciu vedeckého poznávania pamiatkového fondu Slovenska. Cieľom časopisu je prinášať aktuálne výsledky vedecko-výskumnej činnosti Pamiatkového úradu SR, prezentovať historické dokumenty vypovedajúce o bohatstve pamiatkového fondu Slovenska, rozvíjať monumentológiu ako samostatnú vedeckú disciplínu a prinášať profily významných osobností monumentológie a iných príbuzných disciplín. Pravidelný priestor je venovaný osobnostiam v oblasti ochrany pamiatok, najmä laureátom Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej. Uverejňuje tiež anotácie a recenzie nových publikácií zo sledovanej oblasti, diel historiografie a príbuzných vedných disciplín, ako aj správy z domácich a zahraničných konferencií a seminárov. Jednotlivé čísla sú väčšinou tematicky zamerané. Vydáva ho Pamiatkový úrad Slovenskej republiky od roku 2011 dvakrát ročne v tlačenej a elektronickej verzii. Od roku 2018 vychádza plnofarebne. Časopis je registrovaný na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky a má číslo ISSN 1338-807X.

Pokyny pre autorov príspevkov do časopisu Monument revue (PDF, 754 kB)

 

Archív predošlých ročníkov časopisu Monument revue:

Monument revue 1 - 2020 (PDF, 17 137 kB)  NOVÉ!

Monument revue 2 - 2019 (PDF, 4377 kB)
Monument revue 1 - 2019
(PDF, 6550 kB)
Monument revue 2 - 2018 (PDF, 4210 kB)
Monument revue 1 - 2018 (PDF, 9918 kB)
Monument revue 2 - 2017 (PDF, 5472 kB)
Monument revue 1 - 2017 (PDF, 2825 kB)

Monument revue 2 - 2016
(PDF, 3387 kB)

Monument revue 1 - 2016
(PDF, 4024 kB)
Monument revue 2 - 2015 (PDF, 3179 kB)

Monument revue 1 - 2015 (PDF, 4515 kB)
Monument revue 2 - 2014 (PDF, 2918 kB)

Monument revue 1 - 2014 (PDF, 2903 kB)
Monument revue 2 - 2013 (PDF, 3661 kB)

Monument revue 1 - 2013
(PDF, 2413 kB)
Monument revue 2 - 2012
(PDF, 2295 kB)
Monument revue 1  -2012
(PDF, 3478 kB)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu