SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Mencl – Odporúčaná literatúra

zverejnené: 1. mája 2011
aktualizované: 21. októbra 2011
MENCL, V. : Ako sme začínali. Pamiatky a príroda č. 2/1976, s.39-42; pamiatky a príroda č. 3/1976, s. 39-42; Pamiatky a príroda č. 4/1976, s. 39-42; Pamiatky a príroda č. 5/1976, s. 39-42; Pamiatky a príroda č. 6/1976, s. 39-42.

GULDAN, P. ed. : Kolokvium Život a dielo Václava Mencla na Slovensku.
Bratislava : Umeleckohistorická spoločnosť Slovenska, 1999, 113 s.

BOŘUTOVÁ, D. – ORIŠKO, Š. ed.: Pocta Václavovi Menclovi. Zborník štúdií k otázkam interpretácie stredoeurópskeho umenia.
Bratislava: FFUK, Katedra dejín výtvarného umenia, 2000, 221 s.

CIULISOVÁ, I.: Pamiatkár Václav Mencl. In: Pamiatky a múzeá č. 6/1993, s. 10-12;

CIULISOVÁ, I.: Lesk a bieda slovenskej kunsthistórie I, Slovenský dejepis umenia 1919-1938. In: Ars 1993/1, s. 66-75.

OROSOVÁ, M.: Dielo manželov Menclovcov v oblasti záchrany kultúrneho dedičstva Slovenska.
IN: Zborník SNM. Etnografia. Roč. XCVII, 2003, č. 44, s. 60 – 74.

©  Martina Orosová 2006

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu