SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

KPÚ Žilina

4. októbra 2018

Krajský pamiatkový úrad Žilina pozri mapu
Mariánske nám.19, 010 01 Žilina
tel.:
041/2452111
fax: 041/2452855
e-mail:
podatelna.za@pamiatky.gov.sk
Ing. Miloš Dudáš, CSc. - riaditeľ KPÚ Žilina

Elektronické žiadosti o informácie v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobode informácií (Infozákon) zasielajte na e-mailovú adresu podateľne!

Telefónny zoznam

Aktuality z regiónu Žilina

Úradná tabuľa

Tlačivá na stiahnutie

Krajský pamiatkový úrad Žilina   Krajský pamiatkový úrad Žilina

Stránkové hodiny:
KPÚ Žilina


Pondelok: 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
     
Podateľňa:

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 11:30 12:30 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 11:30 12:30 - 15:00
Piatok: 08:00 - 11:30 12:30 - 14:00


 

Krajský pamiatkový úrad Žilina - Pracovisko Martin pozri mapu

S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin
tel.: 043/2452111
fax: 043/2452855
e-mail: podatelna.mt@pamiatky.gov.sk
Ing. arch. Karol Ďurian - vedúci
KPÚ Žilina-Pracovisko Martin
Telefónny zoznam

KPÚ Žilina - Pracovisko Martin

 

Krajský pamiatkový úrad Žilina - Pracovisko Ružomberok pozri mapu
Š. N. Hýroša 1, 034 01 Ružomberok
tel.: 044/2451111
fax: 044/2452855
e-mail: podatelna.rk@pamiatky.gov.sk

PhDr. Zuzana Liptayová - vedúca KPÚ Žilina-Pracovisko Ružomberok
Telefónny zoznam

 KPÚ Žilina - Pracovisko Ružomberok

Stránkové hodiny:
KPÚ Žilina - Pracovisko Ružomberok


Pondelok: 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
     
Podateľňa: každý pracovný deň 8:00 - 15:00
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu