SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

KPU Trnava - úradná tabuľa

zverejnené: 10. marca 2014
aktualizované: 16. apríla 2021
Vysvetlivky používaných skratiek:
KPÚ - Krajský pamiatkový úrad, NKP - Národná kultúrna pamiatka, NNKP - Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP - Ochranné pásmo, - Pamiatkové územie, PR - Pamiatková rezervácia, PZ - Pamiatková zóna, k.ú. - katastrálne územie.
 
  • 16.4.2021 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonania pamiatkového záchranného archeologického výskumu na území stavby SA_A1_Gbely_VN214 a VN286, VNK, TS, NNK“, navrhovanej v katastrálnom území Gbely (PDF, 252 kB)
  • 16.4.2021 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonania pamiatkového záchranného archeologického výskumu na území stavby INS_FTTH_PN_VKOS_Veľké Kostoľany – zmena parametru stavby“, navrhovanej v katastrálnom území Zákostoľany, Veľké Kostoľany, Dolné Dubovany, Horné Dubovany Ťapkové a Veselé obcí Veľké Kostoľany, Dubovany a Veselé (PDF, 247 kB)
  • 9.4.2021 KPÚ Trnava - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový-archeologický výskum na líniovej stavbe „SA_A1_Borský Mikuláš VN180, VNK, TS, NNK“, navrhovanej na pozemkoch v katastrálnom území Borský Mikuláš obce Borský Mikuláš (PDF, 231 kB)

Úradná tabuľa ostatných KPÚ a PÚ SR

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu